MINTIND IN NUMELE LUI DUMNEZEU 1 (Despre iluzia inspiratiei divine)

Who-Wrote-Bible_833_460_80_c1

„Toatä Scriptura este insuflatä de Dumnezeu si de folos ca sä învete, sä mustre, sä îndrepte, sä dea întelepciune în neprihänire, pentru ca omul lui Dumnezeu sä fie desävârsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare bunä.” (2 Timotei 3, 16:17)

Sfânta Scripturä este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru omenire asa cum Isus Hristos, Fiul Säu prea iubit, este expresia iubirii Sale pentru lume. Aceste douä postulate nu au nevoie de nici o demonstratie filozoficä ori teologicä si cu atât mai putin de una istoricä. Ele existä prin sine si dovada de netägäduit se vede de la întemeierea lumii pânä în ziua de astäzi asa cum aräta Apostolul Pavel. Dumnezeu a inspirat stilul ori pana scriitorilor Säi într-o operä monumentalä, monoliticä si coerentä de-a lungul a 1500 de ani, läsând omenirii un cod de conductä si credintä similar cu viata însäsi. Din paginele Sfintei Scripturi desprindem Legea si legi morale, de convietuire, sanitare, de închinare, promisiuni juste si pedepse si mai juste, fapte eroice si mai putin eroice, figuri emblematice sau demne de dispret dar ceea ce epateazä este elogiul adus Fiului lui Dumnezeu, Mielul care S-a jertfit pe Sine pentru salvarea ta si a mea restituindu-ne dreptul de-a locui în Regatul Ceresc dupä ce nedemnii nostri pärinti au nesocotit darurile Creatorului, au ascultat de vorba duplicitarä a înselätorul Universului si ne-a adus cunostinta si experienta mortii ca pedeapsä colectivä. Mai învätäm din lumina întelepciunii Scripturii, cä Domnul Slavei se va întoarce, cä este chiar la usi, si cä vine sä ne ia Acasä, împreunä cu sfintii ingeri, în Glorie si Märire.
De la umilul pästor, prin liderul emancipat si cult care stia toatä stiinta vremii, la räzboinicul curajos, sângeros dar sensibil ca si sunetul de harpä, cu împäratul cel puternic si atât de întelept încât oameni din toate colturile lumii veneau cu piosenie sä-i asculte vorbele chibzuite si pâna la apostolul care cu elocinta si cunostinta sa a încercat sä convingä o cetate întreagä despre lucrarea mântuitoare a Domnului, Scriptura este cel mai mare si mai complet poem care s-a dedicat vreodatä Iubirii. Cäci Dumnezeu este dragoste si din aceastä mare Iubire pentru om si-a dat Fiul la moarte ca oricine crede în El si imensul Säu sacrificiu sä nu piarä ci sä câstige viata vesnicä.
Citim ìn Cuvântul lui Dumnezeu, cä printre darurile Duhului Sfânt este acela al „vorbirii” despre întelepciune si cunostintä (1 Corinteni 12,8). Aici putem asocia scrierea pentru cä scrisul este expresia graficä a vorbirii. Deci toti aceia care vorbesc si/sau scriu despre întelepciunea si cunoasterea duhovniceasca sunt inspirati ori le este dat, în exprimarea Apostolului Pavel, de Duhul Sfânt. Mai înainte, Apostolul Pavel face urmätoarea precizare: „De aceea vä spun cä nimeni, dacä vorbeste prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus sä fie anatema!” Si nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.” (1 Corinteni 12,3).
Trebuie în mod obligatoriu sä facem deosebirea ìntre inspiratia care vine prin Duhul Sfânt si viziunea ori räpirea care vine de la Dumnezeu si care este un fenomen miraculos si totodatä inexplicabil prin care Dumnezeu vorbeste direct omului ori îi aratä fie lucrurile minunate ale Casei Sale, fie evenimente viitoare. În acest caz este vorba despre un profet, om a lui Dumnezeu. Cea mai complexä si lungä viziune a experimentat-o Apostolul Ioan când a primit Apocalipsa, apoi Daniel când i s-a descoperit istoria lumii pânä la începerea evenimentelor finale. Acesti doi barbati ai credintei au fost iubiti si preaiubiti de Domnul. Un profet reproduce întocmai informatia primitä, fie direct prin viu grai când face referire la evenimente imediat prezente, fie prin scris pentru generatiile viitoare. Ceea ce spune ori scrie, nu se mai modificä si nu se mai corecteazä fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Profetul este un om ales, cu calitäti deosebite si o viatä sfântä. El este mesagerul Domnului!
Am recitit de curând o carte intitulatä „Quo vadis?”, scrisä de un autor polonez Henryk Sienkiewicz. Aceastä operä nareazä, pe fondul unei povesti de iubire între o sclavä crestinä si un tribun roman, comandant de legiune, apriga teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu din Roma, ìn timpul domniei lui Neron. Scriitorul era catolic fervent si mason de grad înalt. A strecurat în scrierea sa multe elemente care s-au constituit în tot atâtea mesaje subliminale. De exemplu: desenul pestelui ca simbol ocult de recunoastere între crestinii acelor vremuri, vietuitori ai catacombele Cetätii Eterne si care de fapt este simbolul erei Piscis (pestelui) în zodiacul astrologic (satanic), timpul în care se petreceau acele nedorite si crude evenimente sau despre situarea Apostolului Petru la Roma (desi el n-a fost la Roma niciodatä, nu s-a întâlnit aici cu Pavel si nici nu a murit rästignit cu capul în jos la Roma, potrivit traditiei catolice). Este interesantä si genialä ideea scriitorului si cu atât mai periculoasä, când descrie întâlnirea Domnului în slavä, cu Petru, ceva similar cu evenimentul petrecut pe drumul Damascului. Petru fugea din Roma, cu groaza ìn suflet de teribila prigoanä împotriva crestinilor, abandonàndu-si misiunea evanghelicä. Pe drum, în miezul zilei, o luminä mai tare ca soarele se ivi pe cer miscându-se ìn sens contrar fugii lui, adicä spre Roma. Petru cade în genunchi si strigä pierdut: „- Quo vadis, Domine?” (Unde mergi tu, Doamne?) iar Domnul îi räspunde: „-La Roma, Petre! La Roma!” Adicä sä mai moarä o datä cu vestirea Evangheliei. Atunci Petru, plin de regrete si rusine se întoarce la Roma. Este arestat si martirizat.
Aceasta este viziunea unui scriitor catolic. Mult adevär si câteva minciuni. Apostolul Pavel, ne recomandä sä cercetäm tot si sä pästräm ceea ce e bun.
A fost acest scriitor inspirat de Duhul Sfânt? Potrivit principiului biblic enuntat mai sus, da! În lucrurile drepte si adevärate. În rest s-a slujit de propria inspiratie artisticä.

Quo9

„-Quo vadis, Domine?”, „La Roma, Petre! La Roma.” Aceaste propozitii nu au fost inspirate de Duhul Sfânt, pentru ca reprezentau un neadevär. Niciodatä asa ceva nu s-a întâmplat si nici Petru, nu a murit la Roma crucificat cu capul în jos (ca fiind nedemn de o moarte asemänätoare cu a Domnului!). Vä întrebati desigur cum pot afirma cä un scriitor catolic si mason poate fi inspirat pe alocuri de Duhul Sfânt? Poate! Aduceti-vä aminte de Saul. Paranoic si stäpânit de un duh räu si totusi proorocea! Asa lucreazä Dumnezeu.

O altä carte pe care am citit-o de mult timp si pe care sunt sigur cä multi dintre Dvs. au citit-o, a fost „Cämasa lui Hristos” de scriitorul si pastorul luteran american Lloyd Cassel Douglas. O impresionantä istorisire romantatä despre un ofiter roman numit Marcellus, care a câstigat la zaruri cämasa Domnului, aceea care nu avea nici o cusäturä de jos si pânä sus. O poveste în care se împleteste cäutarea spre rädäcinile noii religii, nelinistea în gäsirea adevärului despre Domnul Isus, durerea, tradarea semenilor, iubirea si nu în ultimul rând mântuirea. O istorisire care îti stoarce lacrimi si îti lasä sufletul ciuruit.

centurion

Marcellus, centurion roman, a câstigat la sorti cämasa Domnului, acolo la piciorul crucii. Impresionat de puternica personalitate a Condamnatului, centurionul a cäutat credinta si a afla-o împreunä cu mântuirea. O scriere impresionantä prin realismul säu. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe acest autor. Desi istoria este fictivä în aparentä sau poate cä s-a întâmplat în realitate, nu stim, cunoastem mesajul puternic pe care-l transmite scrierea: dacä Domnul este cäutat cu sinceritate El se lasä gäsit, indiferent cine este persoana aceea!

Un subiect destul de sensibil pentru credinciosii adventisti este acela al scrierilor lui Ellen G. White si inspiratia ori vizionarismul avut atunci când a scris cele mai bine de o sutä de mii de pagini cât compun opera sa. Datoritä vastitätii scrierilor sale ca si diversitatea subiectelor tratate este imposibil de-a le proteja de agresivitatea unor intrusi în sutanä neagrä care s-au vârât în Bisericä ori au actionat de afarä, manipulând cozile de topor din interior aflate în slujba lor. Probabil multe dintre scrierile originale au fost grosolan alterate înainte ca päzitorii lor sä-si dea seama…
Iezuitii sunt mari specialisti (probabil cei mai vestiti) în învätämânt, editurä, publicatii, biblioteci ori librärii. Au considerat adventismul inamicul public numärul 1, si au fäcut tot ce le-a stat în putintä sä-l distrugä, ruinându-i bazele, semänând sämânta neghinei, a neadevärului si a înseläciunii alterând doctrina, credinta si scrierile, expunând Biserica lui Hristos la ridicol, oprobiu si dispret.
Biserica si-a pierdut datoritä activitätii subversive a hydrei iezuite ca si a ticälosiei castei conducätoare, puritatea ei initialä, aceea de Mireasä a lui Hristos si a devenit o curvä în alcovul curvei curvelor si spurcäciunilor pämântului care-si expune goliciunea oricui vrea sä o vadä si curveste cu orice plätitor. Am ajuns la starea în care Domnul, nu ne mai rabdä. Suntem värsati din gura Lui si am ajuns în latrinä.

Dovada promiscuitätii în care ne-au târât conducätorii! Douä documente care demonstreazä cä suntem parte integrantä din Babilon, cä am ajuns pärtasi la curvia lui si cä o sä avem „drept” la mânia si pedeapsa lui Dumnezeu. Nimic nou sub soare, ar spune marele Solomon! Dintotdeauna casta preoteascä a trädat poporul si l-a dus în rätäcire; de ce n-ar face-o si în ziua de astäzi!?

Am arätat cä iezuitii au lucrat împotriva Bisericii de la începuturile ei. Au alterat doctrina, Manualul Comunitätii si scrieri ale lui Ellen G. White dându-le uneori o aurä fantezistä, ridicolä ba chiar ilarä. Au modificat pânä la rädäcinä, ajutati de slugoii aflati în vârful organigramei, chiar principiile bazice ale credintei noastre.

21151655_856981574466154_9192415648873940499_n

21150442_856981531132825_2987654674257577065_n

21105496_856981534466158_2571708628746272385_n

Modificäri importante pe care iezuitii le-au fäcut în cartea lui Ellen G. White, Tragedia Veacurilor tradusä în limba spaniolä. Aceste alteräri ale textelor originale se fac în Mexic, unde chiar în Districtul Federal, Ordinul Iezuit are niste „laboratoare” uriase de studiu si falsificare a acestor scrieri destinate natiunilor din America de Sud si comunitätii hispane din Statele Unite. Conducätorii Bisericii, au cunostintä de astfel de activitäti subversive însä nici nu protesteazä, nici nu iau mäsuri. Stiti, de ce? Pentru cä s-au vândut si au vândut si Biserica, asa cum am arätat mai înainte. O astfel de carte nu mai apare decât partial inspiratä fiindcä contine date inexacte.

Nu cred cä sabotajul iezuit este vinovat de toate neajunsurile scrierilor lui Ellen G. White. Multimea secretarilor cu care a lucrat ca si influentele stirilor vremii ori lectura unor cärti necanonice din care s-au compilat texte au determinat erori, unele de-a dreptul catastrofale.
Mai jos dau exemple care asa cum am afirmat pot räni sensibilitatea multor credinciosi mai ales ai celora care considerä aceste lucräri mai presus decât Biblia ori considerä credinta ca pe un feud propriu în care dicteazä ei propriile legi si concepte neläsând loc nici la päreri, nici la opinii adicä au trecut în partea extrema, a fundamentalismului. Pentru acestia nu este nici un leac!

* A afirmat cä unele rase care au existat pe pämânt erau fructul relatiilor sexuale între om si animale. (Spiritual Gift, vol.3, pag. 64,75; The Vision of Mrs. E.G. White, pag. 103). Aceastä afirmatie contrazice opera Creatiei (toate dupä soiul lor!).
* A afirmat cä Enoh locuieste pe Jupiter si Saturn împreunä cu alte fiinte majestuoase.(Early Writing pag. 39,40). Astäzi stim cä nu locuieste nimeni pe aceste planete si cä aceste corpuri ceresti sunt impropri vietii, urâte si seci.
* A afirmat cä avem ìn creier elemente organice animale si cä purtarea perucii provoca pierderea sänätätii mentale. (The Health Reformer, 1 Oct. 1871; The Second Advent Review and Sabbath Herald, 17 Oct. 1871). Färä comentarii!
* A afirmat cä Satana poartä päcatele omenirii (The Great Controversy. pag. 422, 485 and Testimonies for The Church, vol. 5, pag. 475) în conträ de ce afirmä Scriptura (1 Petru 2:24; Ioan 1:29). (Acest text sunt sigur, a fost modificat de iezuiti pentru cä altfel nu pot întelege cum a putut scrie o asfel de enormitate!).
* A afirmat cä Dumnezeu a trimis un înger care sä- l päzeascä pe Cain (Spiritual Gift, vol.3, pag 48-49, edicion 1864). Biblia afirmä altceva în Geneza 4:6-7.
* A afirmat cä ispäsirea Domnului la cruce nu a fost completä (The Great Controversy, pag. 640). Biblia afirmä alceva asupra acestui aspect (Evrei 9:26, 10:12 si Ioan 4:7, 5:1).
* A afirmat cä a ascultat ziua si ora celei de-a Doua Veniri a Domnului Isus (Early Writing, pag. 15, Selected Messages vol.1, pag. 76, The Great Controversy pag. 640, Testimonis for the Church, vol.1, pag.59). La Faptele Apostolilor 1, 7 scrie cu totul altceva iar prin Evanghelia dupä Marcu 13:32, chestiunea este definitiv lämuritä.
* A afirmat cä pânä la 22 octombrie 1844, Domnul Isus nu s-a suit la dreapta Tatälui (The Great Controversy pag. 480). Scriptura scrie contrariul la Evrei, 1:3, 13; 10:11-12, Faptele Apostolilor 7:55-56, Apocalipsa 3:21).

seventh-day-adventists-ellen-g-white-cults-933x445

Ellen G. White, pioner al adventismului. A scris cärti de o imensä valoare teologicä si artisticä. Opera ei a fost atacatä de rechinii Vaticanului, iezuitii, care au mutilat-o adäugând texte contrafäcute cu scopul de-a stârni îndoialä, derâdere si ridicol. A fost o scriitoare inspiratä de Duhul Sfânt. Acolo unde s-a läsat condusä de propriul spirit, de propria inspiratie, a gresit. Erorile fäcute au determinat Conferinta Generalä sä ia atitudine. La Adunarea Generalä a C.G. din 2015, au adoptat mäsura reducerii piedestalului pe care au asezat-o cu mult timp înainte.

Asupra viziunilor pe care le-a avut, nu existä îndoialä cä asa a fost. Însä acolo unde a adus propriile completäri, supliment la ceea ce i s-a poruncit, a sävârsit grseli pe care vräjmasii le-au speculat iar apoi le-au folosit împotriva noasträ. A fäcut-o probabil din prea multä râvnä pentru binele si propäsirea Bisericii si nu se poate acuza pentru aceasta. A transformat propriile dorinte în profetii si aceasta a fost gresit. Dar nu i se poate reprosa aceasta fiindcä a iubit prea mult Biserica.
Am spus si repet: acest material poate räni sensibilitäti si stârni reprosuri ori acuze dar datoria noasträ de crestini este sä ne recunoastem greselile si sä le îdepärtäm. Ascunderea lor din motive de propagandä ori paranoia este un päcat. Perpetuäm o minciunä inversä si cu dublu efect: creem ridicolul si distorsionäm adevärul. Expun mai jos câteva dintre „profetiile” whiteine care s-au dovedit inexacte:

* A spus cä venirea Domnului Isus o va gäsi în viatä (Primeros Esctritos, pag. 15-16). Nu s-a împlinit.
* A spus cä Anglia va declara räzboi Statelor Unite în timpul Razboiului de secesiune (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pag. 259). Nu s-a împlinit.
* A spus cä Räzboiul de secesiune american (1861 – 1865), era un semnal de apropiata venire a Domnului Isus. (Testimonios para la iglesia, tomo 1, pag. 260). Nu s-a împlinit.
* A spus în primii cincizeci de ani ai Secolului IXX cä Domnul Isus va reveni în putine luni (Primeros Escritos pag. 58,64,67). Nu s-a împlinit.
* A spus cä adventistii träitori în anul 1856, vor fi vii la a Doua Venire a Domnului (1 Testimonios, pag. 131,132). Nu s-a împlinit.
* A spus cä Domnul Isus va reveni înainte de abolirea sclaviei în Statele Unite (Primeros Escritos, pag. 35, 276). Nu s-a împlinit.

Unele afirmatii ale lui Ellen G. White sunt ciudate si putin ortodoxe. Am ales douä care desi slujesc scopuri distincte, au un numitor comun: o asa zisä comunicare divinä. Aceste douä exemple sunt alese aleatoriu si probeazä acelasi lucru: sunt incorecte.

*A afirmat cä Planul Bunävointei Sistematice (metodä prin care se strângeau contributiile membrilor pentru sustinerea lucrärii Bisericii primare) i-a fost arätat de Dumnezeu, ca fiind nimerit pentru Organizatia teritorialä AZS. Asa zisul Plan a functionat vreo câtiva ani apoi a sucombat. A apärut Dudley Marvin Canright, un om cumpärat de iezuiti, care a avut „revelatia” zecimii si pe care Biserica aplicat-o cu succes pânä în ziua de astäzi. Ulterior Ellen G. White, a sustinut cä i s-a arätat cä sistemul zecimii este oportun pentru Bisericä. De douä ori arätat si în forme diferite, nu prea e propriu de Dumnezeu, nu?

*În cartea Dietä si Hranä, chiar la începutul ei, Ellen G. White scrie cä Reforma Sanitarä este bratul îngerului al Treilea. Este o inexactitate temporalä aceasta. Dacä citim cu atentie textul biblic de la Apocalipsa 14, 6:10, observäm folosirea adverbului „apoi” dupä misiunea fiecärui înger ceea ce întäreste ideea de succesiune în timp. Dacä admitem, si trebuie sä o admitem, cä timpurile pe care le träim acum, sunt timpurile când primul înger este pe punctul de-asi încheia lucrarea, atunci Babilonul este ìncä în picioare, ba chiar urcä spre apogeul säu. Cel de-al Treilea înger nu a sosit încä, însä Reforma Sanitarä este prezentä printre noi si cu grandioase rezultate de vreo sutä cincizeci de ani! Un exemplu clar si evident cä Ellen G. White, din proprie inspiratie si initiativä proprie s-a dus mai departe decât i s-a arätat cu adevärat.

Înseamnä aceasta cä Ellen G. White este un prooroc mincinos? Nicidecum! Întreaga sa operä reflectä în mod evident prezenta unei Lumini speciale, asistenta cäläuzitoare a Duhului Sfânt iar de pe paginile marilor sale cärti te înväluie cäldura Cerului, te animä întelepciunea Divinä si te vindecä iubirea lui Isus. Cärti precum „Calea cätre Hristos” a schimbat viata a milioane de persoane în toatä lumea iar „Marea Luptä” a transformat modul de-a percepe lumea si existenta ei. De la locuitorii uriaselor metropole, la colibele din pädurile Amazoniei si pânä în igluurile eschimosilor, scrierile profetice au zidit si nu au distrus, au crescut si nu au vläguit, au întärit si nu au secätuit. Ellen G. White a fost un om a lui Dumnezeu!

Suntem parte în ecumenismul mondial. Facem de mult timp „politica” Vaticanului si ne supunem ordinelor Curiei Romane. Suntem parteneri de negoturi cu ei, ne aliniem sistemului sanitar catolic, introducem în Bisericä, obiceiurile pägâne romane, imitäm pânä la satietate sistemul lor preotesc, uitând faptul cä de fapt Domnul nostru a fost un laic. Inclusiv conducätorii alesi si plätiti de noi, se aratä dispusi chiar la concesia minciunii pentru a disimula bunele si „frätestile” relatii cu Vaticanul!
Mai jos de atât nu putem ajunge! Fratilor priviti în sus cäci de acolo ne vine Salvarea. Timpul dintre solia îngerului al Doilea si al Treilea va fi foarte scurt. Probabil un an. Pregätiti-vä uleiul pentru candele, încaltärile puse si toiagul pregätit de drum. La chemarea îngerului sä iesim si sä cäutäm Speranta. Domnul sä ne ajute pe toti. Amin!

250844-d50477ae-f47b-11e3-ba3b-878da0800edb_369x274_exact_1405353490

Masacrarea crestinilor de cätre musulmani în Siria. De ce credeti cä Uniunea Europeanä va aduce pe bätrânul continent 60 de milioane de islamici pânä în anul 2020? Planul Kalergi pentru Europa, prevede exterminarea cui? A celor care nu vor sä primeascä semnul fiarei!

Barcelona,
09/07/2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

Un gând despre „MINTIND IN NUMELE LUI DUMNEZEU 1 (Despre iluzia inspiratiei divine)”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: