RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI

get-out-control-mental

Controlul maselor a fost dintotdeauna näzuinta puternicilor lumii. De-a lungul istoriei conducätorii mici ori mari: regi locali, faraoni, satrapi, tirani ori împärati si- au condus supusii inducând teroarea, panica ori bucuria utilizând metode de propagandä si control mental simple si totodatä eficace.
Faraonii, controlau numeroasa populatie evreiascä stabilitä ìn tinutul Gosem, prin corvoade deosebit de dificile si prin dezbinare. Asirienii erau vestiti prin cruzimea pedepselor aplicate popoarelor luate în sclavie, motiv al fugii deznädäjduite a lui Iona, mesagerul Domnului, babilonienii executau familii întregi la cea mai nevinovatä dovadä de nesupunere ori rebeliune iar casele acestora erau transformate în ruine ca un mesaj direct la adresa oricärui imitator iar romanii dezbinau si conduceau iar când murmurul de nemultumire mocnea revolta, aruncau maselor nelinistite pâine si le ofereau spectacole de circ sângeros în arene.
Primul manipulator oficial din istoria omenirii a fost Nimrod fiul lui Cus, conducätorul care s-a împotrivit lui Dumnezeu si care a promis omenirii fäurirea unui nume, gâdilind trufia fiecäruia cu o promisiune de märire.
Uciderea Domnului s-a fäcut tot prin manipularea maselor: un grup de agitatori, oameni de nimic, plätiti de la biroul de presä al marelui preot, au räspândit stiri false despre o iminentä interventie militarä romanä împotriva tuturor si distrugerea lor ca popor; ca motiv invocau o învätäturä periculoasä promovatä de o mânä de pescari umili si care venea sä ameninte cezarul si imperiul!
Ulterior catolicii, prin tribunalele inchizitoriale, au propagat minciuni abominabile la adresa „ereticilor” reformatori cu scopul de-a manipula prin teroarea executiilor publice, constiintele a milioane de oameni, îndepärtându-i de la Adevär si Credintä.
În perioada contemporanä, atât comunistii cât si fascistii au marsat pe manipularea prin propagandä si teroare. Gulagurile bolsevice, ìnchisorile politice comuniste, lagärele de muncä fortatä, lagärele de concentrare sau exterminare naziste sunt exemple de control exercitat asupra maselor prin teroarea abuzurilor, privärilor de libertate, torturilor si omorurilor.
Astäzi, Guvernul Mondial dirijeazä dorintele si aspiratiile omenirii, vietile a miliarde de indivizi prin amenintare, santaj, groazä si ucidere, repartizate inegal pe suprafata pämântului dar urmärind acelasi scop: sclavizare si control absolut. Zonele lumii a treia sunt zone de conflict si genocid, zonele petrolifere sunt zone de prosperitate relativä si artificialä manipulate prin politica de preturi si o religie rigidä, amenintätoare si violentä, zonele europene, nordamericane si alte state din prima linie sunt zone controlate mental prin crize financiare, futbol (joc inventat de francmasoni), alte spectacole sportive, industria show bizului si a cinematografiei precum si prin amenintarea teroristä.

1

„Doctorul” Joseph Mengele, cäläul de la Auschwitz a experimentat pentru prima datä cu fiinte umane, metode chimice de control mental. Rezultatele acestor monstruoase experiente au fost folosite mai târziu în proiecte si cercetäri pe care CIA, le-a fäcut în decada anilor ´60, utilizând prizonieri (în general nord-coreeni) dar si cetäteni americani sau canadieni.

Cunoscut ca Proiectul MK Ultra, experimentul realizat de cätre Agentia Centralä de Informatii (CIA) asupra unor grupuri de prizonieri nord-coreeni iar mai târziu chiar pe cetäteni americani (adicti ai consumului de droguri, prostituate, oameni ai sträzii, ìn general persoane färä apärare) a început în 1953 si a continuat aproape o decadä pânä când a fost dat în vileag de cätre presä, a avut drept scop identificarea metodelor optime de control mental, atât la nivel personal, cât si la nivelul manipulärii maselor. Trebuie înteles cä aceste cercetäri continuä si astäzi, în secret si cä rezultatele acestora se aplicä färä sä stim, în societatea contemporanä. Manipularea mentalä în Proiectul MK (Mental Kontrol) Ultra, s-a realizat pe douä directii principale: una a fost cea chimicä iar cealaltä fizicä. Concret, injectarea de anumite substante (droguri) pe de-o parte sau stimularea creierului cu anumite unde electromagnetice, pe de altä parte, urmärind acelasi scop: controlul asupra vointei individului în scopul manipulärii absolute a acestuia. În ambele cazuri, concluzia experimentului a fost cä eficacitatea metodelor sporeste exponential dacä subiectul este supus o anumitä perioadä de timp unei „pregätiri” induse cu scopul „sensibilizärii” intelectului înaintea receptionärii „tratamentului” total.
În anul 1974, periodicul New York Times a dat în vileag aceste monstruoase experimente duse la capät pe solul american iar un an mai târziu o comisie a Senatului (numitä paradoxal Rockefeller!) revela existenta acestor abuzuri extreme însä nu a gäsit nici un document care sä facä luminä în acest caz si sä ducä la condamnarea vinovatilor. Cert este cä inducerea si controlul mental sunt metode agresive de dominare si aservire. Subiectul nu mai are vointä, este manipulat si ghidat dupä cum este comandat. Se cunosc câteva cazuri în care MK Ultra si-a dovedit teribila eficientä atât individualä cât si colectivä. Astfel, se pare cä asasinul senatorului Robert F. Kennedy, abominabilul Sirham Sirham a fost modificat intelectual si ghidat în actiunea sa, sinuciderea colectivä din Guyana a membrilor sectei lui Jim Jones Templul Soarelui, a fost comandatä iar masacrul petrecut la lansarea ultimei pelicule Batman, în Aurora (Colorado) a fost o consecintä a aceleiasi induceri.

sinttulomkultra

James Holmes, asasinul din Aurora, Colorado, autorul masacrului de la inaugurarea ultimei pelicule cu Batman a fost un individ modificat mental si programat pentru a ucide. A fäcut parte din Proiectul MK Ultra. În imagine: înainte si dupä experiment.

Un derivat de clasä nouä al Proiectului MK Ultra este Proiectul Monarch, dezvoltat de cätre arhitectii Noii Ordini Mondiale, destinat „pregätirii” maselor mari de persoane în vederea receptionärii elementelor de control, dus la capät prin intermediul asa numitelor stele din lumea show bizului, a cinematografiei, comunicatiilor sau sportului. Metodele impuse sunt realmente sadice si duc la ruinarea fizicä si psihicä a protagonistilor, la exitus prin sinucidere ori la internarea definitivä în ospicii. Creatia unei minti controlate, sclavizata si care poate fi activatä în orice moment pentru a duce la capät actiuni dictate de cätre controlator a fost proorocitä în cartea Apocalipsei si poartä numel particular de „semn al fiarei”. Este o tehnicä care include elemente de abuzuri de ritualuri satanice (SRA „satanic ritual abuse”) si dezordini multiple de personalitate (MPD „multiple personality disorder”), fiind o combinatie de psihologie, neurologie, ritualuri ocultiste si abuzuri fizice pentru a crea în autori (sclavi, propriu- zis!), altä personalitate distinctä de cea initialä, normalä si naturalä si care poate fi activatä la comanda stäpânului. Acesti „modificati” ai Proiectului Monarch, în general interpreti celebri, mari actori, sportivi de renume sunt programati sä fie sclavi sexuali si propagandisti de mesaje subliminale pentru publicul larg prin care acestia sunt pregätiti ìn vederea receptionärii unui element de control care vom vedea mai departe ce este.


 Toti cântäretii de succes, marii actori, sportivii cunoscuti sunt manipulati mental. Ei transmit societätii un stil de viatä vulgar, leger si promiscuu si-i abat atentia de la realitatea cotidianä si esenta existentei umane. Ei pregätesc prin inducerea obscenului, a violentei, a sexului liber, a relatiilor homosexuale si a minciunilor asupra nemuririi sufletului, marile mase de oameni pentru receptionarea „semnului fiarei”. Numele de Monarch, atribuit acestui proiect satanic vine de la fluturele cu acelasi nume care se zice cä e capabil, sä transmitä descendentei ceea ce a ìnvätat ìn decursul vietii.

loyola-pintura-U30835339200w4B--1248x698@abc

Ceea ce lumea ignorä este faptul cä toate aceste metode de control mental îsi au originea în „experientele mistice” ale lui Ignacio de Loyola, fundatorul Ordinului Iezuit, numite „meditatii alfa”; prin intermediul unei bäuturi alcoolice cu efecte halucinogene (absintul), acesta cädea în transä (probabil delirium tremens) si avea  „viziuni” în care conversa cu Fecioara Maria, de la care primea instructiuni. Noi stim, cine era de fapt acest spectru din conversatiile „sfântului”! Aceste întâlniri esoterice erau atât de puternice si creau asa mare impact în personalitatea misticului încât propoväduirile lui religioase pätimase au atras atentia Inchizitiei, care la dus înaintea Tribunalor de credintä de 7 ori si de tot atâtea ori a fost condamnat la temperantä si penitentä. Mai târziu, când s-a „fäcut” cu controlul politic al acestei temute institutii a introdus metode de investigare, de interogare si de torturare de inspiratie militarä. Din acest moment Inchizitia a devenit instrumentul cel mai letal împotriva omului inventat de om, de pânä atunci.

Miscarea ecumenicä este o tendintä contemporanä initiatä de cätre Biserica Catolicä, care cautä restaurarea unitätii crestinilor sub tutela Vaticanului. Ea s-a ìncheiat practic anul trecut când dupä 500 de ani de Reformä Protestantä, aceasta a încetat sä mai existe desi a încetat sä mai protesteze cu mult timp înainte.
Biserica Adventistä a fost ultimul dintre cultele religioase care a aderat la aceastä miscare desi sefii bisericii tin sub secret acest fapt, afirmând cä îsi pästreazä încä statutul de observatori la sedintele Consiliului Mondial al Bisericilor. Este desigur un eufemism acest „statut de observator”, o minciunicä învelitä în duplicitatea unor lideri apartinând masoneriei din tatä în fiu si care din dorinta avaritioasä de-asi pästra privilegiile castei mint cu nerusinare asupra unui fapt, mai evident ca lumina zilei! În Bisericä, au pätruns elemente care ne identificä cu doctrina catolicä pägânä, evidente ale controlului pe care Guvernul Mondial îl exercitä asupra doctrinei advente si manipulärile de constiintä provocate de cätre iezuitii infiltrati sau cozile lor de topor din interior si despre care cartea Apocalipsei avertizeazä si despre care s-a scris în acest blog în mod detaliat.
Unul dintre elementele prin care Vaticanul cautä sä altereze constiinta viitorilor membri adventisti este acela de-a organiza dupä tipicul boys scout (o inventie masono – iezuitä, despre care am scris) grupuri de cercetasi, pathfinderi si sä le inducä preceptul militar al ascultärii, al supunerii fatä de ordinele sefilor, deci sä fie pregätiti sä asculte mai mult de om decât de Dumnezeu. În Manualul Comunitätii AZS, editia 1994, pagina 152 – 153, se vorbeste despre Clubul Cercetasilor. Aceastä carte a fost întocmitä de niste oameni care fäceau parte din masonerie si care erau condusi la rândul lor de iezuiti. Nu veti gäsi nicäieri în Scripturä, o singurä referintä asupra unei astfel de activitäti. Ea nu este biblicä ci este de inspiratie satanicä. Aproape peste tot în acel Manual întâlnesti  elemente toxice dovadä cä cei care l-au lucrat au fost îmbräcati în sutanä întunecatä!


Unul dintre numeroasele video -uri care abundä în You Tube si care ne aratä starea jalnicä în care am ajuns. Mä întreb ce poate spune Domnul Isus despre „militarizarea” tineretului din Biserica Sa!? Nu intru în detalii si nu descriu simbolistica satanicä de care se „bucurä” spectacolul. Am fäcut-o în articolul intitulat „ATENTIE, SE INOCULEAZA VENIN MORTAL COPIILOR VOSTRI!” Vreau doar sä atrag atentia asupra nesimtirii celor care sunt casta conducätoare din Bisericä si asupra trädärii acestora. Nu spun o noutate. Istoria biblicä e plinä de acte de mizerabilä vânzare pe care tagma preoteascä începând cu Aron, trecând pe la Ana si Caiafa si terminând cu cei care l-au condamnat la moarte prin lapidare pe diaconul Stefan, au päcätuit împotriva lui Dumnezeu. Nimic nou sub soare, ar spune înteleptul Solomon, ce a fost va ma fi si ce s-a fäcut se va mai face! Iatä un adevär cu valoare de axiomä!


Am afirmat cä un control mental efectiv este acela care beneficiazä de pregätire inductivä si cä manipularea este cu atât mai eficientä cu cât lucreazä în mintile tinere.
„Semnul fiarei”, acela care se va aplica locuitorilor pämântului pe mâna dreaptä ori pe frunte nu este un semn grafic care va face distinctie între poporul lui Dumnezeu si cei aflati în partea întunecatä a existentei umane, ci este un cip care va contine informatia de bazä a numärului 666, numärul numelui fiarei pe care noi o identificäm cu institutia papalä, datele de identificare ale subiectului, fisa medicala, contul bancar etc. si va functiona ca receptor de comenzi de la un Centru, si emitätor de impulsuri electromagnetice, pervertind gândirea si anihilând vointa purtätorului. Astfel, avem gata pregätit tineretul pentru receptionarea cipului. Vor fi niste manipulati, „crestini” ecumenici, o armatä de supusi gri, de sclavi, dominati de o fortä ocultä care-i va conduce la negarea Dumnezeului cel vesnic si îi va face sä se închine unui „înger de luminä” mincinos, adicä satanei. Acesta este drumul care conduce la New Age, religia Noii Ordini Mondiale si care trece si prin militarizarea tineretului Bisericii, fiind acesta unul dintre motivele pentru care am ajuns ori suntem pe punctul de-a fi värsati din gura Domnului.

chip_finger

Cipul care o datä implantat îti ordonä când, cum si cui trebuie sä te închini. Pentru ca acesta sä fie mai efectiv subiectul are nevoie de „pregätire” prealabilä. Aceasta se obtine imitând „idolii” pe care ni-i dä industria divertismentului: cântäretii, actorii, sportivii etc. Viata acestora, fie realä, fie aceea de fictiune este plinä de sex interzis, de pornografie, de alcool, de droguri, de sodomie si violentä si care ne pervertesc gândirea, negând pe Dumnezeu si deschizând poarta unei lumi diafane, färä restrictii, färä reguli si färä moralä în care totul este dulce, acceptat si permis. Acolo unde aceasta nu functioneazä din cauza barierei culturale si religioase, ei ne învatä sä fim ascultätori, supusi si împlinitori de ordine transformându-ne printr-un spirit militar, fals educativ, fals crestin cu origini în räzvrätitul Nimrod fiul lui Cus (cel care i-a învätat pe oameni sä se batä!) si colorat în culorile masono -iezuite cu care Biserica Adventistä se împopotoneazä, lepädâdu-si vesmântul de Mireasä a Domnului.

Barcelona,
06/07/2018

 

 

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

4 gânduri despre „RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI”

 1. Buna seara
  Chiar va urmaream cu interes articolele
  Insa ma dezamagiti!!!!😑😑😑, Se vede de la dostanta ca santeti o persoana ultra educata si ultra doumentata…nu vreau sa continuui pe tema aprecierilor…
  …Stimate domn, cu tot respectul pt ceea ce faceti, va rog sa corectati afirmatia despre faptul ca cipul va reprezenta semnul fiarei!! Stiti si dv stiu si eu,si alti de asemenea ca e acest „semn”,pe mana,sau frunte…nu este unul.vizibil si punct.
  Stim ca are de a face cu ziua de inchinare
  Am incredere in sinceritate a dv, in buna credinta,si stiu ca santeti bine informat,astfel incat sa puteti reafrma ceea ce este pur si corect
  Cu respect ,Rodica, Constanta

  Apreciază

  1. Buna sa va fie inima și Domnul sa va binecuvânteze! Va mulțumesc pentru apreciere și pentru cuvintele Dvs. amabile. Eu, nu merit nimic ci Domnului i se cuvine lauda și slava! Amin.
   Eu am scris un articol mai demult despre numărul bestiei 666 și am dezvăluit lucruri pe care lumea nu le cunoștea și din cauza necunoasterii s-au făcut o multime de speculații care mai de care mai fanteziste și ridicole. Au fost mulți care m-au întrebat despre sursa informației lucru pe care nu am putut sa-l dezvăluiesc. In acest caz însă va pot spune ca la reuniunea Clubului Bilderberg din 2015, s-a hotărât implantarea cipului identificativ începând cu anul trecut lucru care s-a petrecut fără îndoiala. In presa apar mereu informații despre acest lucru. Ce nu se spune însă este faptul ca cipul implantat are capacitatea prin intermediul unor impulsuri electromagnetice sa altereze gândirea, vointa, deciziile etc. Autori precum Alex Jones sau Daniel Estulin au scris despre aceasta.
   Dimensiunea cipului este aceea a unui bob de orez. Se aseaza sub piele fără lase urme. In Malmo (Suedia) de exemplu locuitorii nu mai folosesc cardul ci cipul asezat sub pielea maini drepte. In Elveția exista opțiunea de-a plăti cu cardul ori cu cipul. In Canada la fel…
   Dacă va gândiți ca semnul fiarei ar avea legătura cu ziua de închinare cred ca aveți dreptate numai pe o parte…
   Dar va rog sa continuați ideea pentru ca așa o putem lămuri.
   N-as vrea sa rămânem amândoi cu vreo îndoiala!
   Aștept…

   Apreciază

 2. Sa fiu direct caci timpul are pret; IN PREZENT MICROCIPUL ESTE ICOANA VORBITOARE [apoc.13, vs.14…18]. Cind va fi intronat cel de al OPTELE CAP AL FIAREI, acesta isi va avea identitatea in acel microcip, reprezentindul inplinind numarul 666 [apoc.17 ,vs.11]. Acest cap este lastarul, fiarei ce a primit rana de moarte si a cazut in adinc [in vremea lui Isus] . Acest cap se ridica si ia nastere din PAMINT doborind trei coarne, in unul din ele intrupinduse ea, si de doua se foloseste [apoc.13,vs.11]. […]

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: