13 METODE BAZICE DE-A RECUNOASTE UN IEZUIT INFILTRAT

PAPA_JESUITAS_2

Asa cum stim Societatea lui Isus, sau Ordinul Iezuit, este o organizatie calugäreascä romano – catolicä militarä, condusä de un general superior, extinsä în toatä lumea cuprinzând mai mult de 50 de mii de sacerdoti si frailes si sute de mii de auxilium, ori simpatizanti. Scopul lor principal este PUTEREA, controlul absolut si total asupra societätii, iar pentru aceasta nu fac rabat de la niciun fel de mijloc: minciuna, înseläciunea, santajul, amenintarea, cumpärarea, constrângerea si asasinatul. Toate acestea se regäsesc scrise în Jurämântul de Initiere iezuit si se aplicä cu consecventä de secole. Nu se cunoste cazul niciunui iezuit condamnat pentru astfel de abuzuri. Este masina perfectä, secretä, subversivä si mortalä. Ei însä poartä pe umerii lor povara a milioane de asasinate de laici si religiosi, inclusiv de reformatori ai Bisericii. Din 1776, iezuitii detin controlul asupra masoneriei prin intermediul sectei iudeo – catolice a Illuminatilor, ceea ce le-a permis infiltrarea la vârf a tuturor denominatiunilor religioase.
Prezint câteva metode de identificare a iezuitilor infiltrati în Bisericä. Acesti infiltrati pot fi sacerdoti, frailes ori auxilium iezuiti (simpatizanti). Pot exista si alte forme de manifestare iezuitä si de aceea astept comentarii si precizäri.

1.SPRIJINÄ SÄRBÄTORILE PÄGÂNE
Noi trebuie ca popor a lui Dumnezeu, sa iesim din Babilon iar nu se ne unim cu el potrivit Apocalipsei 18:4 „Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sä nu fiti pärtasi la päcatele ei si sä nu fiti loviti cu urgiile ei!”
Acesti iezuiti, cancerul care roade din interior Biserica, se sträduiesc sä introducä în practica religioasä särbätorile lor pägâne, în special Cräciunul si Pastele, dându-le o aurä crestinä si nevinovatä. Cred cä vä amintiti conducätori ai Bisericii transmitând mesaje cu acest prilej având ca decor bradul, globurile, lumânarelele, artificiile, culoarea rosie dominantä. Discrete, dar existau!
Nu mai departe de aceasta, am väzut imagini de la un serviciu „divin” comun (metodisti, baptisti, evanghelici, adventisti) cu ocazia sarbatorii Pastelor, la Florenta (Italia) si altul in Polonia între catolici si adventisti cu aceeasi ocazie!

2. SUNT ÎMPOTRIVA PREDICÄRII ADEVÄRULUI BIBLIC
Biblia ne porunceste prin vocea Apostolului Petru sä predicäm adevärul prezent. Sä predicäm lucrurile care ne confirmä si ne dau mäsura exactä a timpului ìn care suntem acum. Ei nu vor ca noi sä stim în care moment al Istoriei ne afläm si nici sä punem întrebäri. Sunt interesati sä tinä comunitätile somnolente. Somnul ecleziastic naște mistici prozaici, din aceia care zic: „Doamne, Doamne”, și care sunt puși la stâlpul infamiei de către Mântuitorul.

3.NE ÎNVATÄ SÄ NU VORBIM ÎMPOTRIVÄ SI SÄ NU DERANJÄM CATOLICII
Acesti infiltrati iezuiti fac tot posibilul sä ne prezinte biserica romano – catolicä ca pe o mamä a tuturor bisericilor, bunä, îngäduitoare si prietenoasä, care are un mesaj de pace si iubire pentru toti oamenii lumii. Cu atât mai mult astäzi când protestantismul si-a trädat valorile si a intrat sub umbrela Vaticanului, adică a Mișcării Ecumenice înființata de cardinalul Augustin Bea, in 1963. Propoväduirea ascunsä si perfidä a ecumenismului este parte integrantä a acestei metode de convingere. Biblia, ne învatä contrariul: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, si a zis cu glas tare: Dacä se închinä cineva fiarei si icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mânä, va bea si el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecatîn paharul mâniei Lui…” (Apocalipsa 14, 9:10).
În Polonia, de putin timp au ajuns la un acord catolicii si adventistii: primii se obligä sä nu-i mai numeascä sectanti iar ceilalti sä nu mai identifice pe papa cu fiara si nici sä mai numeascä biserica romano – catolicä Babilon. Echitabil acord!

4.UZEAZA TERMENI CA FANATIC, NEBUN SAU CONSPIRATIONIST PENTRU A ETICHETA OPOZITORII ORI REBELII.
De-a lungul timpului iezuitii au numit astfel pe „ereticii” protestanti si i-a trimis la moarte pe rug. Milioane de „conspirationisti” au suferit îngrozitoare torturi si oribile morti numai pentru ca citeau Scriptura ori criticau infamia bisericii catolice.
Numindu-i „nebuni” pe servii Dumnezeului Înalt, a fost ceva comun în amintirea biblica. Sä ne amintim cum l-a numit Festus Agripa pe Pavel în interogatoriu!
Astäzi oricine înaltä glasul din interiorul Bisericii si protesteazä pentru neregulile vädite care se petrec în ea, este de îndatä bruscat si etichetat drept adept al conspiratiilor lumesti ori rebel stäpânit de diavol pentru cä „lovind în fruntasii Bisericii lovesti Biserica”. Aceleasi epitete le primeste orice protestant împotriva pätrunderii modernismului în Bisericä, a feminismului, a sodomitilor, a hirotonisirii femeii etc. Întotdeauna existä o voce durä care te „executä” si te numeste fanatic si rebel. Nu cu mult timp in urma l-am ascultat pe papa numindu-i mai in gluma, mai in serios pe opozantii bisericii catolice, teroristi religiosi. Fiti atenti la acest termen! Terorist, are o conotatie tenebroasa, agresiva, sangeroasa. Asemuirea unui protestant cu un astfel de personaj, ne conduce cu gandul la Evul Mediu cand inchizitia ii acuza pe albigenzi de otravirea fantanilor, a painii ori de raspandirea molimelor! Cu alte cuvinte, teroristi!

5.NE SPUNE CÄ NU MAI TREBUIE CITAT DIN SCRIPTURA, DAR CA SE POT FOLOSI PE LARG SCRIERILE ELLEN WHITE
Înlocuirea Cuvântului lui Dumnezeu, cu scrieri laice in timpul orelor de cult este un sacrilegiu. Scrierile White conțin multe erori, unele de-a dreptul dramatice. Tragedia aceasta n-ar fi totala, dacă nu s-ar afirma pana la sațietate ca i-au fost „arătate, date, inspirate etc”, punându-l pe Dumnezeu intr-o situație ridicola. Am identificat mai mult de cincizeci de astfel de date obscure începând cu îndoielnica „viziune” a zecimii, și sfârșind cu amestecul speciilor (om-animal și descendenta) înainte de Potop.

6. SPRIJINÄ MUZICA CARISMATICÄ CU INFLUENTE SOUL SI POP – ROCK ÎN BISERICA SPUNÂND CÄ NU ARE IMPORTANTÄ RITMUL CI MESAJUL.
Scriptura ne aratä în Efeseni 5:19 : „Vorbiti între voi cu psalmi, cu cântäri de laudä si cu cântäri duhovnicesti si cântati si aduceti din toatä inima laudä Domnului.”
Cine nu s-a întâlnit mäcar o datä în comunitatea sa cu orchestratii ritmate si versuri dulci-amägitoare gen Luiza Spiridon si altii care-si vând „capodoperele” în zile de Sabat la usa Templului. Nu-i asa cä pare o secventä dintr-un film deja cunoscut?
Nu mai departe video-ul muzical promotionând „lucrarea” ADRA România, împärtit între Gabriel Cotabitä, Paula Seling si nelipsita Luiza Spiridon, cântându-le musulmanilor refugiati despre nesfârsita noasträ iubire pentru ei, este nu numai o rusine dar si o palmä usturätoare peste obrazul Bisericii Adventiste, atât pentru muzica pop promovatä cât si pentru faptul cä în Tarä avem destui „refugiati” economici, chiar frati si nu trebuie cäutati necredinciosii aceia mai întâi, ci pe amärâtii din propria casä.

7. CRITICÄ ADEVÄRATII PASTORI CARE PREDICÄ DESPRE ADEVÄRUL PREZENT
Cine nu a auzit vorbindu-se despre misionari ca David Gates, predicatori ca Doug Batchelor, Steven (Esteban) Bohr ori stiintifici misionari ca Walther Veith? Eu cred cä toti am ascultat cel putin una dintre predicile ori prelegerile acestora si ne-am convins cä vorbesc din Scripturä si vestesc Cuvântul Domnului. Ei bine, poate cä nu stiti cä fiecare dintre ei au simtit mâna misterioasä în sutanä neagrä care le-a semnat fie o cenzurä, fie o suspendare, fie ca în cazul lui David Gates, desfiintarea ca pastor si abuzul sävârsit asupra lucrarii lui în favoarea Evangheliei, în America de Sud.
În fiecare Conferintä au existat laici si chiar pastori (mai rar!) care au fost reprimati pentru ca au predicat despre adevärul prezent. Au fost pusi pe „linie moartä” (pensionati, suspendati, descalificati). Astäzi nu mai este posibil. Potrivit noilor directive de la Conferinta Generalä, numai pastorii si laicii de încredere mai pot predica de la anvon si doar dupa ghidul hotärât de către departamentul specific.

8. SPRIJINÄ ÎNTÂLNIRILE ECUMENICE CU PAPALITATEA ÎN SECRET SI CU PRECAUTIE, DAR FERM SI CU STÄRUINTÄ
Cine nu-l cunoaste pe Ganoune Diop, africanul zâmbäret, mâna dreaptä a lui Ted Wilson, eternul prezent pe la Vatican? Oare când se înâlneste cu papa Francisco, despre ce vorbesc? Despre Daniel si Apocalipsa? Ori când participä la reuniunile Consiliului Mondial al Bisericilor, o face în calitate de traducätor, observator sau participant?
În Tarä avem multi profesori si pastori plätiti din zecimea copiilor lui Dumnezeu care fac acest joc periculos pe unde pot: la posturile de televiziune, în predici, în scris prin reviste ori pe Net. Acestia sunt iezuitii îmbräcati cu piei de miel strecurati în Bisericä: vä soptesc vorbe dulci în urechi, vä gâdilä sufletul cu elocinta lor, vä amägesc cu talentul lor, dar în spatele lor sade si rânjeste amenintätor sarpele cel vechi, tatäl minciunilor si a spurcäciunilor pämântului: Satana!
Scriptura ne învatä sä nu avem nimic de împärtit cu cei necredinciosi: nici cocheteria „prietenoasä”, nici experiente, nici predici: „Nu va înjugati la un jug nepotrit cu cei necredinciosi. Cäci ce legäturä este între neprihänire si färädelege? Sau cum poate sta împreunä lumina cu întunerecul? Ce întelegere poate fi între Hristos si Belial? Sau ce legäturä are cel credincios cu cel necredincios?” (2 Corinteni 6, 14:15)
Zilele trecute, dupä publicarea Scrisorii deschise adresate profesorului Florin Läiu în care printre altele mä întrebam cum este posibil ca un astfel de om, cu astfel de idei sträine de doctrina adventä, sa fie dascäl la Institutul Teologic Adventist, plätit din zecimea Bisericii, tot eu concluzionam cä un alt simpatizant iezuit din „sistem” îl sustine.
Confirmarea avea sä-mi vinä a doua zi sub formä de comentariu sec, dictatorial si nedrept din partea unuia care-si spune Mircea Constantinescu, slujbas la Conferinta Muntenia, un mesaj limpede de sustinere si nesimtire. El spune cä nu-i fan Läiu si nu-l sustine. Nici critic cu el nu-i ci un vajnic apärätor. Duplicitar. Sunt multi vândutii prin Bisericä!

9. MANIPULEAZÄ VERSETE DIN BIBLIE ȘI DA INTERPRETĂRI ERONATE
Cu viclenia unui sarpe, iezuitul infiltrat dä interpretäri dupä capriciul säu textelor biblice „grele”, fabricând idei care favorizeazä apostazia, luarea în derâdere a doctrinei sänätoase, semänând îndoiala si scindarea. Sunt multi acestia unii chiar cu nume sonore. O problemä serioasä care afecteazä si scindeazä Biserica este aceea a hirotonirii femeii. Apostolul Petru, scria: „…ca si în toate epistolele lui când vorbeste despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înteles, pe care cei nestiutori si nestatornici le rästälmäcesc ca si pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” (2 Petru 3:16)
Un verset douä din Galateni au stat la promovarea unei erezii ucigätoare: hirotonirea femeii. Prin aceasta iezuitul îsi râde de noi si ne transformä într-un templu pägân unde serveau preotese, adicä târfe „ceremoniale”. Astäzi stim cä printre artizanii acestei nebunii au fost Jan Paulsen, fost presedinte al Conferintei Generale si Angel Manuel Rodriguez, teolog „adventist”, fost Director al Institutului de Studii Biblice (BRI). Dumnezeu le va räspläti! Nu-i corect sa uitam aici, contribuția hotărâtoare a feminismului luciferian promovat de către Ellen White, cea care a fost promotorul femeilor pastor. Nu exista nici un cuvânt in Sfânta Scriptura, care sa autorizeze aceasta nerușinată și satanica opțiune ceea ce desființează din start opera autonumitei „mesagera a Domnului”, care pretinde ca ne învață și ne educa, venind in conflict cu interdicția motivata a apostolului Pavel.

10. SUNT ÎMPOTRIVA REFORMEI SANITARE SI SUSTIN LUCRÄRI MEDICALE CARE FAVORIZEAZA AFACERI COMUNE CU VATICANUL SI PRACTICI MEDICALE CONDAMNABILE
Trebuie sä avem grijä de sänätatea noasträ, sä ne întoarcem spre o hranä naturalä fära excese si färä fanatisme (Levitic 11). Dumnezeu nu vrea ca poporul Säu sä sufere. Dar nici nu vrea ca poporul Säu sä fie implicat în încalcälcärile de Lege, asa cum se face în Spitalele Adventiste: avorturi, adicä ucideri, asasinate care deja se poate numi genocid. Artizanii acestei barbarii sunt cei care au condus si conduc (încä!) poporul advent. Ei de fapt, împlinesc cea mai neagrä etapä din Istoria Bisericii Adventiste, fiind executorii unui plan malefic dictat de cätre Noua Ordine Mondialä, „ordine” realizatä de cätre masono-iezuitii numiti de cätre Scripturä „sinagoga satanei”, aceea de reducere a populatiei globale.
Am arätat într-o succesiune de articole despre Spitalul Oncologic Adventist din Tg. Mures, ca acesta este o „comandä” masonä în favoarea Vaticanului. Atunci eram blând. Acum le spun cä este o lucrare dräceascä iar toti sustinätorii acestui proiect partasii unei minciuni care-si are originea la tatäl minciunilor: satana! Nu vor gäsi nici un singur verset biblic care sa le susțină planul diabolic.

11. SUSTIN CA TREBUIE SÄ SE APLAUDE ÎN ACTELE DE CULT CA O FORMÄ DE MANIFESTARE A ADORATIEI CRESTINE
Popoarele pägâne antice ca grecii si romanii foloseau aplauzele (lat. applaudere) ca o formä de comunicare placenterä non verbalä, în timpul si la sfârsitul unor spectacole, discursuri ori confruntäri. Au avut o mare räspândire în Roma anticä în timpul sacrificiilor crestinilor în Coliseum.
Promovarea unei astfel de excitatii în actele de cult este un recurs periculos si däunätor nu numai pentru transformarea solemnului în circ, ori expresie a sälbäticiei umane, ci si pentru mesajul transmis în exterior bagatelizând Serviciul Divin la nivelul unui meci de futbol (care tot o inventie masonicä este!)

12. SUNT ÎMPOTRIVA PREDICÄRII MESAJULUI ÎNTREITEI SOLII
Spune Scriptura: „Urmäriti pacea cu toti si sfintirea färä care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). Acesta este un verset care de asemenea le dä mult de furcä pentru ca în blestemata si eretica lor doctrinä doar papa poate acorda „sfintenia”. Ei nu vor ca noi sä câstigäm bätälia cu timpul si vicisitudinele lumii deci sä vestim Evanghelia adeväratä pânä la marginele Pamântului. Nu vor sä recunoascä putreziciunea sistemului romano – catolic. Pentru ei nu existä profetia din Daniel si nici aceea din Apocalipsa iar dacä dau o interpretare escatologicä ea seamänä cu un basm ori cu ceva neclar, nebulos si ambiguu.

13. SUNT FASCINATI SÄ PREDICE NIMICURI, SÄ FABULEZE ORI SÄ FACÄ GLUME DE LA ANVON
Acestia sunt numitii „predicatori” fabulisti, circari ori glumeti, cei care bagatelizeazä Serviciul Divin, inventând istorii paralele adevärului biblic, presarä în vorbirea lor picanterii ori expresii lumesti, „de cartier”, fac glume si cautä räspunsuri din salä care sä le satisfacä pofta de ilaritäti. Întotdeauna existä un acolit ori doi în adunare care sä le räspundä pe acelasi ton neserios, desäntat. Sunt cei care promoveazä vânzarea de literaturä în Sabat ori organizeazä concerte „benefice si spre slava lui Dumnezeu” cu vânzarea de CD-uri, dupä Serviciul Divin.
Susțin de asemenea scindarea comunităților, ruperea lor și incolonarea unei părți a credincioșilor in spatele unor pastori cu oarecare charisma, formarea unor grupări dizidente, cu declansarea unor lupte interne și care n-au nimic de văzut cu credința autentica, ci doar cu dorința egoista de mărire și setea de putere, iar nu in ultimul rând a căpătuirii personale.

hqdefault

Iezuitii îsi vor duce la capät lucrarea fiind ajutati de cätre slugoii lor presärati ca ploaia acidä în Bisericä. Vor roade din interior si toxicitatea lor va contamina pe multi. Vor împleti adevärul cu minciuna si ne vor vinde drept „marfä” alteratä. Pentru cei isteti, cei care-si vor cumpära alifia pentru ochi ca sä vada si aurul credintei de necombätut, timpul se sfârseste si prigonirea teroristului religios este pe punctul de-a începe. Atunci vei vedea cu ochii limpezi cine este dusmanul täu!

Barcelona, 04/04/2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

6 gânduri despre „13 METODE BAZICE DE-A RECUNOASTE UN IEZUIT INFILTRAT”

  1. Este trist… Spionajul iezuit si-a plasat, cu adevarat, agentii lor in pozitii de influenta in cadrul Guvernelor si bisericilor etc. Cred ca biserica AZS este principala tinta deoarece are un mesaj unic, inspirat, pt zilele din urma. Exista foarte multi „idioti utili” in guverne si biserici asa incat un iezuit bine plasat poate manipula toate aceste categorii pt a realiza agenda murdara a Vaticanului fara ca „idiotii” sa stie incotro merg lucrurile. Acesti „idioti utili”, pretinsii credinciosi, reprezinta, cu adevarat, un pericol. Mandria si ignoranta ii impiedica sa vada realitatea. Vin timpuri grele dar din fericire, ele, timpurile, vor fi scurte iar manifestarea Divina va intrece Cincizecimea deoarece planeta este cu mult mai complicata si cu peste 7 miliarde de suflete…
    Maranatha!!!

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: