SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: DECODIFICAREA LOGOTIPULUI (ultima parte)

descarga

Logotipul oficial al Spitalului Oncologic Adventist, asa cum apare pe site.

„Strigä în gura mare, nu te opri! Înaltä-ti glasul ca o trâmbitä si vesteste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov päcatele ei!” Isaia 58, 1

Societätile secrete iar dintre acestea în special francmasonii au dezvoltat o serie de comunicatii atât verbale cât mai ales vizuale (gesturi, semne, ilustratii) oculte pentru neinitiati dar vii si încärcate de semnificatii pentru cei din interiorul sistemului. Mesajele transmise pot fi reale ori înselätoare. Reale pentru cunoscätori dar mincinoase pentru neavizati. Chiar în interiorul cercului de initiati existä trepte de cunoastere si revelatie. Nu toate tainele sunt expuse descoperirii. Cunoasterea totalä este rezervatä gradelor superioare. În masonerie, existä trei trepte simbolice de initiere si cunoastere: Novicele, Camaradul si Maestrul. Toti învatä acelasi manual: Cele 33 Teme ale Masonului. Acestea sunt publice si pot fi consultate in orice site de influenta masonicä. Manualul masonului vorbeste si despre  limbajul ocult al semnelor, gesturilor sau ilustratiilor prin care ei se comunicä atunci când le lipseste intimitatea necesarä. Ilustratiile grafice sunt atât de iscusit alcätuite încât se convertesc în mesaje subliminale pentru publicul neinitiat si în etichete identificative pentru un mason. Fiecare mason are obligatia potrivit Jurämântului (Tema 14, Manualul masonului) de-a promova crezul, filosofía si mistica sa prin mesaje oculte acolo unde este responsabil de vreo activitate socialä.
Când un mason este în pericol, indiferent de amploarea acestuia si ca ultim recurs, are obligatia stipulatä în acelasi Jurämânt, sä cearä îndatä ajutorul Camaradului iar dacä acesta nu reuseste aplanarea situatie, sä cearä interventia Maestrului. Relatiile între membri acestor societäti secrete, sunt relatii de fraternitate orizontale si de supunere totala, oarba pe verticalä.
Un exemplu notoriu si care a iesit în presä la timpul säu, a fost cazul asasinului de la Bel Air, Charles Manson (1934 -2017) un criminal feroce care a realizat împreunä cu banda sa un monstruos masacru în casa actritei Sharon Tate. A fost condamnat la moarte de cätre un tribunal din din Los Angeles. La auzul sentintei, Manson a fäcut „semnul masonului în suferintä”. De îndatä, Curtea Supremä din California i-a comutat pedeapsa (1972) în închisoare pe viatä, fapt färä precedent, fiind recunoscut acest Tribunal ca cel mai „mortal” din Statele Unite.
Respectând dimensiunile, în cazul Spitalului adventist un mason aflat în probleme financiare grele a gäsit oportun sä cearä ajutorul masoneriei fäcând „semnul masonului aflat în suferintä”. Receptor a fost un alt mason care a putut scoate din mânecä un proiect de Spital, cu o investitie considerabilä în favoarea Camaradului aflat în probleme. Asa functioneazä francmasoneria.
De ce masonul Benta, a cerut ajutorul altui mason? Simplu. Fiindcä mecanismul mitei, a spägii care deschide toate usile, poftele si …adjudecärile lucrärilor, nu mai functiona fiind prins si si trimis în judecatä pentru astfel de matrapazlâcuri din care îi poate reveni o pedeapsä groasä de mai bine de 10 ani de puscärie. El are nevoie urgentä de fonduri pentru a repune pe linia de plutire propriul negot si a deschide posibilitatea lichiditätilor pentru a încerca „ungerea” procurorilor si judecätorilor în dosarul de coruptie pe care-l are la Curtea de Apel Mures. Pe banii credulilor bineînteles!

scut tetragrammaton

Scutul si emblema francmasonului de gradul 25 cu Crucea lui Flamel. Pentagrama, semn satanic. La mare pret printre masoni. Reprezintä pe Lucifer, Marele Arhitect al Universului, stapânul  si dumnezeul lor.  

În heraldicä scutul reprezintä baza peste care se aseaza eleméntele definitorii ale entitätii pe care vrea sä o reprezinte.
Partea centralä a scutului logotipului Spitalului Oncologic Adventist este ocupatä de un element reprezentativ iar pe deoparte straniu: sarpele dominând o cruce.
Acest element numit si Crucea Alquimicä sau Crucea lui Flamel, apare desenatä si explicatä în Cartea Figurilor Ieroglifice de Nicolás Flamel, un alquimist si vräjitor francez din secolul al XIV – lea, ca un puternic semn în magie capabil sä conducä prin el însusi la descoperirea „pietrei filosofale” (idealul oricärui alchimist).
Scriitorul si istoricul italian Titus Burckhard, scria în cartea sa Alchimia (1960), cä „sarpele crucificat” simbolizeaza în filosofía pägâna controlul fortei vitale universale completând ceea ce scria Flamel, despre victoria spiritualului asupra materialului.
În organizarea masónica „Sarpele crucificat” corespunde gradului 25 al Cavalerului de Airain, al ritului Scotian Antic si Acceptat, gradul 7 în Consiliul Cavalerilor Kadosh, gradul 7 al Gradului Istoric si Filozofic, gradul 7 al Gradului Definitiv al Templierilor si gradul 7 al Gradului de la a Sasea Clasä sau Serie. Se trateazä despre gradul cel mai esoteric al masoneriei. Sarpele este o reprezentare kabalistica, un sfidator la adresa umanului si divinului pe care potrivit dogmei masonice trebuie sa-l desteptäm, sa-l înältäm si sa-l invitäm sä träiascä în noi pentru a ne conduce pe drumul transformärii totale. Aceastä gândire stä la baza filosofiei New Age, religia Noii Ordini Mondiale.
Vorbim deci despre asocierea Spitalului Oncologic Adventist, cu interesele unui mason de rang înalt, esoteric, malefic, malign si puternic.
Intentia de confuzie este väditä. Autorul vrea sa ne ducä în eroare asociind acest semn cu „bastonul lui Esculap”, simbolul oricärei activitäti sanitare (spital, policlinicä, farmacie etc.) Aluzie evidentä la sarpele de aramä ridicat de cätre Moise în pustie.
În interpretarea teológica crestina, imaginea posesiunii sarpelui asupra crucii reprezinta pe Satana, Sarpele cel vechi luând în stäpânire mostenirea läsatä de Domnul Isus dupä moarte Sa: crestinismul si Biserica.
În partea superioarä si în afara scutului vedem trei stele cu câte cinci colturi fiecare (pentagrame).
Pentagrama în simbolistica masonä îl reprezintä pe Marele Arhitect al Universului, Luceafärul de Dimineatä, Lucifer devenit Satana, împotrivitorul lui Dumnezeu. Este chintesenta celor patru elemente primordiale: focul, apa, aerul, pämântul. Un simbol de mare fortä în ritualurile esoterice masone ca si în cele de magie.
Faptul cä sunt trei, aratä spre trinitatea pägâna Horus, Isis, Seth, adicä Satana în trei ipostaze. Numärul trei este considerat de cätre masoni un numär sfânt si perfect. El defineste triunghiul, piramida si spiritual cel de-al treilea ochi. Numerele sfinte se intensificä atunci când se grupeazä ca în cazul numärului 33, gradul cel mai înalt în masonerie si care-l simbolizeazä pe Kundalini sau „forta sarpelui„. Aici este puntea de legäturä între masoni si iezuiti: misterele esoterice ale Egiptului si Kabalah „celor ce-si zic iudei dar nu sunt”.
În partea dreaptä a scutului masonic este desenatä (stilizatä) coloana masonicä cu treaptä si capitel. Este coloana numitä Iachin (partea dreapta a Templului lui Solomon). În ocultismul masonic aceastä columna ìmpreunä cu cealaltä numita Boaz, reprezintä stâlpii portii de intrare într-o altä lume, lumea de dincolo sfântä si misterioasä. Descrierea pe care o dä Albert Pike, pärintele masoneriei moderne în cartea sa Moralä si Dogmä acestei lumi misterioase si oculte care se deschide dincolo de coloanele templului masonic este definitorie: „Aceste coloane sunt imitatiile realízate deKhurum, un artist si sculptor din Tir, a marilor coloane consacrate focului si vântului (aerului) care sträjuiau märeata intrare a templului lui Malkart (Baal = Satana – n.a.).”
Adaugându-i o cruce, realizatorul a vrut sa-i ascundä originea dându-i o aureolä…crestinä. Sä nu ne înseläm: pe altarul mason existä si o Biblie! La ce foloseste? Pentru decor si batjocurä, nimic mai mult!

IMG_0041

Altarul mason: aläturi de o Biblie cu o traducere incertä si incorectä, Tanakh- ul evreiesc (39 de Carti din Vechiul Testament si Apocrife) si Koran- ul islamic.

De jur împrejurul scutului vedem cununa din ramuri de Acacia. În simbología masonicä ramurile de Acacia reprezinta nemurirea sufletului pe care o conferä Marele Arhitect al Universului, Lucifer si care este aspiratia orcärui mason. Arbustul de Acacia îi va aduce aminte întotdeauna masonului cä o ramurä din acestui arbust a servit ca semnal inconfundabil pentru descoperirea mormântului Maestrului Hiram Adiff (dupä ei, marele constructor a Templului lui Solomon n.a.) si aduce aminte de ìnvierea acestuia precum si de magnifica sa cäutare a Luminii Permanente. (Secretul Masonic, Vicente Alvoseri).
Pe orice altar masonic se întâlneste incrustatä (sculptatä) ramura de Acacia.
Banda unduind si cuvintele scrise  într-o lozincä sunt specifice heraldicii masone. „Everything forlife” (Totul pentru viatä), este lozinca multor loje masonice de rit scotian. Sunt obsesionati cu un anumit gen de eticä dând impresia cä sunt preocupati de bunästarea socialä, cä sunt receptivi la suferintele cuiva, cä sunt oameni preocupati sä fie de ajutor în orice ocazie, manifestând în abstract (lozinci) dorinte si actiuni samaritene. O minciuna. Nu väd decât propriul interes care nu coincide cu interesul general al societätii fiind manipulatori de evenimente, idei, proiecte, vieti etc. Atât cancerul comunist cât si ciuma fascistä au fost inventii ale francmasoneriei (mortalul triunghi: masoni – illuminati – iezuiti). Ambele sisteme politice erau pline de lozinci în favoarea omului, a vietii si a libertätii…

Jardineros escudo de logia 4P5142440a172
Simboluri masone. Ramuri de acacia si ochiul care vede tot controlând Biblia. La bazä banda unduitoare. Templu mason. Coloanele Boaz si Iachin. În fundal sigla Marelui Arhitect si Ochiul säu care pretinde cä vede tot.

În partea stângä a scutului se observa o inimä ocrotitä de o palmä de mason (de medic, în mod sigur nu este!). Este un simbol al filosofiei New Age, acea culturä încärcatä de „umanitate”, de „misiune ocrotitoare”,  de „educare si de vindecare a oamenilor” (asa cum le place conducätorilor proiectului Spitalului sä epateze), pe care francmasonii, illuminatii si iezuitii o vor ca religie universala pentru Noua Ordine Mondialä.
Culoarea albasträ este culoarea de recunoastere a operei mondiale a illuminatilor prin excelentä (priviti steagul Uniunii Europene, ONU, NATO, Fondul Monetar International, Banca Mondialä, Drapelele Statelor de creatie masonicä etc); este culoarea Luceafärului de dimineatä, a lui Lucifer, Marele Arhitect al Universului mason. Nu putea lipsi din logotipul Spitalului!

Sabatul trecut 17/03/2018, Comitetul de Initiativä Mason condus de Benta Remus, cel care vrea sä însele pe copiii lui Dumnezeu, deschizându-le portofelele cu nerusinare pentru subventionarea unui Spital privat, în folosul masoneriei, a Vaticanului si a castei conducätoare din Bisericä, folosind drept „accelerator” de intentie, fraze mari genul „continuatori ai misiunii vindecätoare a lui Isus”, „lucrarea lui Dumnezeu” etc., a depäsit orice limitä a bunului simt. A facilitat prin intermediul presedintelui Uniuniipastorul docil si trepädus Stefan Tomoioagä, seful publicitatii mincinoase, distribuirea prin comunitätile din Tarä, de pliante cu reclamä si cereri de donatie pentru Spitalul masonic. Aceastä actiune „miläsi pomanä” se foloseste de o mare înselätorie. Priviti modificärile esentiale ale logotipului de pe pliant si comparati-l cu cel oficial, asa cum apare pe site- ul din Internet:

scutdescarga

Foto 1. (stânga) Logotipul modificat si „nevinovat” de pe pliantul actiunii „milä si pomanä”. Foto 2. (dreapta) Logotipul masonic si oficial al Spitalului. Acesta nu se poate modifica. Prostealä pe fatä!

Ce ascunde aceastä modificare? Inselarea „prostimii” asa cum au fäcut-o întotdeauna. A dispärut Crucea lui Flamel si a a apärut „bastonul lui Esculap„, au dispärut pentagramele sataniste si a apärut la bazä Biblia (masonicä!) deschisä, a dispärut coloana masonicä Iachin si a apärut crucea crestinä. Ce tupeu! Au pästrat însä ramurile de Acacia, banda unduind, lozinca definind loja masonicä si „nevinovata” imagine a inimii ocrotite. Dupä cum se poate observa continuä obsesia cu numärul trei: în unduirile benzii de la baza scutului, în paginile Bibliei (?), în grupul elementelor din scut. Pästreazä culoarea bleu marin masonä adäugând galbenul ca garniturä. Aceeasi compozitie ca în cazul drapelului Uniunii Europene. Nu pot face exceptie de la normä.
Interiorul pliantului vine garnisit de minciuni dulcege cu toate „beneficiile” si „valorile” pe care le va aduce bietului crestin amägit, prostit si dus de nas acest Spital privat:
1. Excelentä – Tratamente sigure, eficiente si adaptate…
Minciunä. Speranta de viatä în 90% din cazurile de cancer tratate cu chimioterapice nu depaseste 2 ani. Atât chimioterapia cât si radioterapia sunt paleative. Nu îndepärteazä cauza bolii.
2. Compasiune – reflectarea dragostei lui Dumnezeu…
Minciunä. Spitalul va reflecta dragostea de bani si nimic altceva. Orice spital privat de oriunde în lume acordä atentie deosebitä, empatie si dragoste pacientului atât timp cât pläteste. Färä bani nu ai milä! Asa de simplu. Si un copil ar întelege asta…
3. Credintä – manifestarea vizibilä a încrederii în Dumnezeu.
Minciunä. Oare fäcând o capelä „vizibilä” în interior, vor aduce si pe Dumnezeu acolo? Nu numai fätarnici dar si trufasi!
4. Accesibilitate – asigurarea de servicii medicale…pentru orice persoanä, indiferent de statutul social, etnie sau religie.
Minciunä. Vor intra si se vor interna „la standarde europene” numai cei care au bani. Adicä zeci de mii de euro pentru o moarte sigurä. Vor spune „prea târziu”, „n-a rezistat”, „prea complicat”, si tot felul de minciuni ca justificare. Orice oncolog stie cä chimioterapia si radioterapia, nu vindecä ci ucide. De ce, o fac? Pentru cä sunt lobbystii companiilor farmaceutice. Cu cât vând mai mult din toxinele lor cu atâtea beneficii se cadoriseste medicul! Adicä plicuri cu bani, cadouri, concedii plätite etc.
5. Integritate – adoptarea unor principii de conduitä…ancorate în valorile crestine.
Minciunä. Înselând suferinzii cu tratamente iluzorii, supunându-i la chinuri uriase, furându-le banii lor si ai familiilor pentru nimic ori provocând alte ucideri prin avorturi înseamnä „valoare crestinä”, atunci si doctorul mortii Mengele, monstrul de la Auschwitz, a fost un înger!
6. Unitate – colaborare interdisciplinara…
Minciunä. O propozitie goalä färä acoperire menitä sä creeze senzatia de mediu academic. Nu sunt. Doar niste negustori necinstiti.
7. Echilibru – promovarea unui stil de viatä armonios…
Minciunä. Cum pot vorbi despre asa ceva când bolnavilor le administreazä toxine ca tratament, îi iradiazä tot ca tratament si- i trimite acasa trei sferturi morti? Nu se numeste asta ipocrizie? Ce mult li se potriveste versetul: „…ci nelegiuirile voastre pun un zid de despärtire între voi si Dumnezeul vostru; päcatele voastre vä ascund Fata Lui si-L împiedicä sa v-asculte!”

Nu vä läsati amägiti! Acest Spital, va fi un spital privat. Orice tratament aici va costa enorm. Cu mult peste posibilitätile majoritätii românilor. Vä vor scoate banii din buzunar cu minciuni dulci si amägiri mieroase. Vor folosi darurile si zecimea Dvs. ca sä îmbogäteascä masoneria, Vaticanul si unu ori doi de peste Ocean. Vor uita de donanti imediat ce ati bägat banii în conturile lor. Domnul condamnä atât prostia cât si smecheria.
Nu este lucrarea lui Dumnezeu! Scriptura scrie cä Dumnezeu nu lucreazä pentru nenorocirea omului. Acest Spital va fi pentru îmbogätirea unora si suferinta altora. Vrea Dumnezeu asta? Lucreazä Dumnezeu prin persoane necurate?
Lucrarea socialä a lui Dumnezeu este aceea de-a ocroti orfanii, de-a ajuta vaduvele si säracii, de-a hrani bätrânii singuri, de-a adäposti nenorocitii färä acoperis deasupra capului, de-a educa în spirit crestin viciosii lumii acesteia si tuturor vestindu-le Evanghelia lui Hristos!
Aceasta este adevärata lucrare pe care ne-o cere Dumnezeu, nu sä chivernisim cäpusele Bisericii. Nu vä faceti pärtasi la nelegiuirea necuratilor ca sä nu fiti socotiti voi însivä de lepädat!

„…împarte-ti pâinea cu cel flämând si adu în casa ta pe nenorocitii färä adäpost; dacä vezi pe un om gol, acoperä-l si nu întoarce spatele semenului täu!” Isaia 58, 7

Cunosc un „caz” special. Sunt sigur cä si Dvs. cititorii, cunoasteti zeci ori poate sute de istorii similare. Ce va expun, nu are nici strälucirea, nici grandoarea, nici sustinerea trufasä a Proiectului Spitalului delicventului mason Benta, cadorisit de masonul Ted Wilson cel vinovat de continuarea programului de exterminare a fiintelor umane prin avorturi în toate spitalele adventiste din lume si de încälcarea Poruncii a II -a, pe când inaugura un colegiu adventist în Sao Paolo (Brazilia), ci este un exemplu de simplitate, de däruire si de încredere în puterea lui Dumnezeu.
Este vorba despre o scoala formatä si condusä de ani de zile de cätre o femeie, credincioasä adventistä în satul Vaideiu, comuna Ogra (jud Mures), la nici 30 de km de sediul Conferintei Transilvania Sud. Nu-i cunosc numele. Stiu cä este o persoanä cu un suflet atât de mare încât ar încäpea în el chiar si Spitalul masonilor. Scoala se numeste „Soli Deo Gloria” si apare în Facebook.
Aici educä în spirit crestin, hräneste bine si îmbracä corect si curat 84 copii cu vârste cuprinse între 4 si 14 ani (de la grädinita la clasa a 8-a). Unica sursä de venit sigur în aceastä magnificä lucrare este mica ei pensie si câteva donatii sporadice de la niste pensionari amärâti. Cum reuseste aceastä femeie sä facä fatä acestui deziderat?

19225625_1182327555210790_8390782101028668623_n
Elevii scolii adventiste „Soli Deo Gloria” din satul Vaideiu, com Ogra jud. Mures, cei care cer în fiecare an Conferintei, bani si mijloace pentru acreditare la Ministerul Educatiei. Raspunsul este mereu acelasi: ne efortäm pentru Spitalul Oncologic Adventist (mândria noasträ!), n-avem de unde sä vä däm!

Copiii sunt de prin cätunele din jur. Provin din familii särace si dezorganizate. Aceastä femeie de exceptie îi adunä în fiecare zi cu un microbuz donat de un inimos din Germania si pe niste drumuri îngrozitoare, neasfaltate îi conduce la scoalä unde le oferä educatie, hranä si cunoastere de Dumnezeu. Directoarea scolii si profesorul de religie si sport, un pastor care nu a încäput în organigrama Conferintei, vin din Sibiu. Altii dasäli vin din Tg. Mures…Credeti cä vreun responsabil de la Conferintä ori de la Uniune, au venit sä arunce mäcar o privire peste aceastä lucrare? Nu vä amägiti dând räspunsuri pozitive. Vara este praf iar toamna noroaie iar pe aici nu-i nimeni sä le gâdile orgoliile ci doar persoane simple care le fac cereri drepte. Pentru asta nu calcä în curtea scolii! Nu-i demn de ei salvarea atâtor suflete curate ci doar bätaia pe crestet de cätelusi cuminti administratä de masonii delicventi!
Am întrebat la început, cum reuseste aceastä femeie, sä facä fatä atâtor cheltuieli zilnice. Un amic de-al meu care o cunoaste, mi-a dat räspunsul: prin rugäciune! Märturisea cä a väzut cu ochii lui si märturia lui e dreaptä pentru cä omul e pastor, cum säptämâni întregi nu alimentau rezervorul microbuzului scolar cu motorinä dar indicatorul rämânea neschimbat ori cum seara cämärile bucätäriei erau goale dar la amiaza nu lipsea prânzul de pe mesele copiilor…ba încä mai aveau si pentru säptämâna care le stätea în fatä. Acum stau si mä întreb, dacä Spitalul Masonic ar fi „lucrarea lui Dumnezeu” cum le place necuratilor sä spunä, sä strige si sä tipe de ce nu li se umplu de îndatä conturile milei? De ce umblä cu înselätorii? De ce îi amägesc pe bietii oameni cu minciuna „lucrärii lui Dumnezeu”? Pentru cä Satana este tatäl minciunii si stäpînul mincinosilor. Alt räspuns nu este!
Nu vä faceti pärtasi la lucrarea celui räu ca sä nu fiti gäsiti vinovati la Sfârsitul Timpului, oameni buni!

Barcelona,
21/03/2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

3 gânduri despre „SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: DECODIFICAREA LOGOTIPULUI (ultima parte)”

 1. E ușor să arunci cu noroi. Văd că reușești să murdărești una dintre cele mai nobile inițiative din România. Ferice de cel ce nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

  Apreciază

  1. Aceasta inițiativa n-are nimic de nobil in ea. Dacă ai fi citit toate episoadele ți-ai fi dat seama despre ce este vorba dar fiindcă faci parte din categoria celor care dorm in Biserica iar somnul tău religios visează nesimtirea și nerușinarea, desigur opinia ta ar fi fost alta. Îți recomand citirea lui Isaia 58,1 apoi fa-ți o analiza de conștiința și-ți permit sa-ți ceri scuze. Dar cum nu o vei face îți doresc… somn ușor in continuare!

   Apreciază

  2. Ionel, se spune adevarul nu se arunca cu noroi. Toate bisericile inclusiv azs au la baza masoneria și magia neagră. Azs investește in armament. Acolo se duce și zecimea ta.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: