SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: CANCERUL MASONERIEI SI APOSTAZIA (a doua parte)

cap_9

Masonii sunt grupati în secte elitiste cu ritualuri stranii care evocä fortele întunerecului în forme diferite, în functie de lojele la care apartin. Toti au acelas stäpîn: Marele Arhitect al Universului, Luceafärul de Dimineatä adicä Satana. Pâna acum 20 de ani, erau societäti secrete dar de când lucrarea lor a început sa propäseascä, sä prindä rädäcini adânci în societate, au început sä se arate lumii, cu discretie si cuvinte bune, ba chiar au început sä-si deschidä „templele” curiozitätii turistice ocazionale.
Ca persoane sunt indivizi care se bucurä de o bunä pozitie economicä indiferent de capacitatea lor intelectualä ori sunt puternici prin locul pe care-l ocupä în societate. Racolarea se face amabil ori prin santaj. Altä formä nu existä. Ca organizatie, este una dintre unealtele Satanei prin care acesta îsi face înselätoarea lucrarea de promovare a Noii Ere adica Noua Ordine Mondiala. „Filantropia” este una dintre formele de disimulare a scopului lor in general prin finantarea de mari proiecte nationale ori locale, constructii de utilitate publica (universitati, spitale, poduri, institute de cercetare etc), într-o arhitecturä specificä, cu elemente „grele”, deseori ciudate. Ei însisi se denumesc urmasi ai ziditorilor Templului lui Solomon, de unde uneltele specifice arhitecturii pe sigla lor.
Primul mason cunoscut în Istoria Lumii a fost Nimrod, fiul lui Cus, împotrivitorul lui Dumnezeu, marele constructor al Turnului Babel în câmpia Sinear. De atunci si pâna în zilele noastre, masoneria a lucrat împotriva planului lui Dumnezeu de salvare a lumii, participând activ în toate evenimentele negative si care au implicat tragedii mai mari ori mai mici la scarä planetarä ori nationalä (conflicte regionale, razboaie mondiale, O.N.U., Uniunea Europeana, crizele financiare si umanitare, Fondul Monetar International, Banca Mondialä). Vor urma: politia unicä (actual în formare), armata unicä (actual în constituire), moneda unicä (cipul – se aplicä deocamdatä sporadic), Guvernul Mondial (functioneazä partial), religia unicä anticrestinä (papa Francisco declara ca „misiunea lui Isus a esuat”!) toate acestea formând Noua Ordine Mondialä. Dupä toate aceasta va veni la putin timp Sfârsitul. Albert Pike (Boston 29/12/1809 – Washington 02/04/1891), parintele masoneriei moderne, descrie toate aceste evenimente în cartea sa Morala si Dogma.
De la 1 Mai 1776, prin înfiintarea Ordinului Illuminati de catre Adam Weishaupt, masoneria este controlatä de catre iezuiti, adeväratii stäpâni ai lumii, fiind bratul secular si politic a acestora. Illuminati sunt vârful neväzut al masoneriei, factorul financiar decisiv al lumii. Aici se includ treisprezece familii, cele mai bogate ale lumii: Rothschild, Rockefeller, Morgan, DuPont, Carnegie, Astor etc. Seful lor, Satana participä uneori in trup fizic si uman, la reuniunile anuale ale grupului. Periodisti de investigatie ca Alex Jones de exemplu, au demonstrat cä la astfel de reuniuni se fac sacrificii umane (copii de pânä la 8 ani).
Pentru ca planurile lor sa aiba o mai rapida implementare, masonii au nevoie de reducerea populatiei globale în special a celei de rasä albä.  Acest deziderat se produce astäzi si asistäm pasivi si poate neputinciosi la aceastä activitate criminala: ne ucid prin alimentele contaminate cu „E -uri”, prin clorinarea apei de baut, prin fumigatiile nocturne (uneori si la lumina zilei!) cu substante continând în general, metale grele, prin fluorul din pasta de dinti (idea apartine lui David Rockefeller), prin medicamente, prin boli inventate în laboratoare, prin stress etc. Medicul german Otto Heinrich Warburg, a demonstrat la începutul secolului XX, ca alimentatia defectuoasa, procesarea industrialä a alimentelor si substantele chimice introduse în alimente pe timpul procesärii cauzeaza acidifierea sâgelui si aparitia cancerelor. La aceasta se adaugä anumite cauze favorizante (tabacul, alcoolul, medii nocive, undele electromagnetice, undele radioactive etc.)
Planul Kalergi pentru Uniunea Europeanä, determinä cä reducerea populatiei autohtone si înlocuirea acesteia cu musulmani, africani si chinezi, oameni docili si usor de condus, este indispensabilä pentru Noua Ordine Mondialä.  Acest deziderat este în aplicare astäzi si se poate vedea ori auzi în orice program de stiri.

ScreenShot014-7-300x156

Pentru România, masonii au hotärât deja de mult timp urmatoarele:
– includerea târzie a tarii în Uniunea Europeana, pentru a da timp uzurii sociale;
– rämânerea tarii în zona gri a Uniunii si transformarea ei în consumatoare de produce occidentale procesate si nocive;
– distrugerea economiei (industrie, agriculturä, flotä);
– nefinantarea adecuata a infrastructurii;
– exploatarea nemäsuratä a resurselor naturale si exportul produselor brute;
– reducerea populatiei autohtone si înlocuirea ei cu musulmani, chinezi, negri etc.
– îmbätrânirea si îmbolnävirea populatiei autohtone;
– generarea de conflicte sociale.

Biblia denumeste acest fenomen planetar „taina färädelegii” (2 Tesaloniceni 2:7) iar mai târziu în Apocalipsa 3, îi numeste nicolaiti pe acesti lucrätori din umbrä, tenaci si implacabili destinati sa submineze Adevarul si Credinta Domnului Isus. Aceasta apare nu numai de neînteles pentru persoane care au marturisit public, prin actul botezului, apärarea si practicarea acestor valori în viata lor dar si o nerusinare uriasä pentru cä au adus în comunitätile lor influente eretice, de sorginte satanica.

Când în 1970, Neil C. Wilson presedintele din acea vreme a Conferintei Generale, facea acea polemicä declaratie publicä cu privire la avorturi: „Biserica Adventistilor de Ziua aSaptea, se înclinä în favoarea avorturilor pentru motivul cä existä multä foamete si prea multä populatie în lume”, recunostea în mod fätis cä este mason de grad înalt, cä aplicä în spitalele adventiste politica Noii Ere de reducere a populatiei dar mai ales cä implica cu neobräzare întreaga Organizatie Adventista în acest act criminal.
Au trecut anii, s-au perindat Presedinti dar Ghidul Avortului, a rämas în vigoare si se aplicä în spitalele adventiste din întreaga lume, generând multi bani în visteria mortii, adicä a Conferintei Generale. De aici, cu conturile îngrosate de pe urma uciderilor se finanteaza alte ucideri, în fabricile de armament precum si salarii groase pentru apropiatii lor. Cineva care a lucrat la Conferinta Generala, ne fäcea cunoscut printr-un material video cä Nancy Wilson are un salar de 100 de mii de dolari anual, numai pentru cä este sotia lui Ted. Adevärat ori can-can?
Biserica Domnului, a ajuns sä se faca pärtasä la ucidere, la încalcare de Lege! Dar cui îi pasä? Cine sä o spunä?
Orice fiintä din aceastä lume prinde viatä prin suflarea lui Dumnezeu. Omul încä nenäscut este o persoanä. Chiar fericitä, ne învatä Scriptura prin înteleptul Solomon. Cel ce-i ia viata este un ucigas si un blestemat, un calcätor de Lege si un împotrivitor în fata lui Dumnezeu.

neal-wilson-1jan_paulsenPastor-Ted-N-C-Wilson

Triunghiul mortii: Neil Wilson, Jan Paulsen si Ted Wilson (fosti si actuali Presedinti ai Conferintei Generale a Adventistilor de Ziua a Saptea. Primul, inventatorul Ghidului Avortului, al doilea continuatorul iar ultimul, dositorul uciderilor).

Ted Wilson mintea cu nerusinare în 2011, în Redlands, California (USA), când Nic Samojluk autorul a doua cärti documentate asupra practicilor avorturilor în spitalele adventiste, l-a intrebat asupra subiectului. Räspunsul a fost: „aproape zero”. În 2016, numai în spitalul Loma Linda s-au fäcut aproape 1000 de avorturi. Dacä asta înseamnä zero, matematica si logica lui Ted, nu-i mai departe de acea a lui Iuda!
În conversatia pe care am avut-o cu Nic Samojluk, nu a stiut sä-mi räsundä la cât se ridicä pretul pentru un avort în spitalele adventiste nordamericane ci doar cä pretul variazä în functie de vârsta fätului ca si de locatia spitalului si cä e destul de ridicat pentru ca alte spitale cu orientäri religioase distincte (catolice, baptiste, metodiste etc), refuzä sä facä astfel de interventii. Aceste date contabile sunt tinute în secret. Nu sunt publice. Ce ascund, sefii Bisericii?

Când pastorul David Gates, misionarul Americii de Sud, afirma în toamna anului trecut într-o emisiune televizatä la Red Advenir de limbä spaniolä cä „mâna dreaptä a lui Ted Wilson, este în mod cert mason”, el de fapt tintea mai la stânga!

Acesta este ratiunea pe care se ghideazä constructia Spitalului Oncologic Adventist din Tg. Mures: pe deoparte ucide suferinzii cu chimioterapie si radioterapie färä sä le ofere oportunitatea viabilä a unui tratament alternativ iar pe altä parte se va înscrie pe linia beneficioasä a uciderilor prin avorturi care atâta rusine ne-a atras. Ambele, participä din plin la împlinirea dezideratului mason a Noii Ordini Mondiale, acela de reducere a populatiei. Si sä nu ne culcäm pe urechea nestiintei: toti plätitorii de zecime si toti donatorii benevoli ori obligati suntem pärtasi ai acestui act criminal! Niciunul din 20 de adventisti nu va vedea mantuirea Domnului, spune cuvântul inspirat. De ce? Printre alte potlogarii si aceasta, poate cea mai mare dintre ele!
Printre numele masonilor „adventisti” români aflate pe Lista Clubului de la Roma, în afarä de Benta Remus (actualul patriarh al clanului), mai figureazä Tolici Mugur si Piturlea Daniel.

mugur-toliciDaniel-Piturleamaxresdefault

Mândria Uniunii Adventistilor din România: Mugur Tolici (Sef de personal la BNR), Daniel Piturlea (Constructor, om de afaceri), Remus Benta (Constructor, om de afaceri) fruntasi si membri prin comitetele comunitätilor de care apartin si pe care le conduc prin intermediul „pastorilor de curte”. Aici se aplicä prin constrângere disimulata  legea tacerii.

Am afirmat ca acesti „adventisti” toxici duc în comunitätile lor nelegiuirea, am facut-o în cunostintä de cauza. Un cititor al primului articol mi-a deschis ochii trimitându-mi o fotografie revelatoare ìn acest sens: cum aratä noul interior mason al comunitatii Nazna (Tg.Mures, jud. Mures), fieful clanului Benta.

Nazna

Aceastä picturä abstractä ori vitraliu ar reprezenta într-o interpretare simplistä si la prima vedere un simbol al Duhului Sfânt (porumbelul). Nimic mai fals!
Acolo vedem în primul rând discul solar acompaniat de 5 raze. Un omagiu de jure etfacto adus soarelui iar nu lui Dumnezeu, asa cum s-ar crede.
Masonii adorä soarele ca izvor al vietii iar cercul solar ca simbol al eternitätii. Ca pästrätori ai misterelor Egiptului antic, masonii sunt adoratorii soarelui pentru ca el reprezintä si determinä împreunä cu celelalte astre, evenimente, idei, expresii ale diferitelor fenomene naturale asociate cu opera Marelui Arhitect al Universului, adicä Lucifer numit Satana.
Cele cinci raze reprezintä in maniera cea mai clarä si potrivit numerologiei masonice, numärul cel mai puternic dintre primele noua. În alchimia masonicä numärul cinci este  chintesenta, adicä eterul, sinteza celorlalte patru elemente (focul, pämântul, apa, aerul), simbolizând fiinta spiritualä care controleazä totul prin ochiul din vârful piramidei adicä Satana.
Numärul cinci se reprezinta si geometric, prin pentagramä adicä steaua cu cinci colturi, un puternic simbol satanic. In ritualurile masonice, novicii au nevoie de cinci ani de învätäturä fizicä si intelectualä pentru a urca la gradul de camarad si se descrie astfel:
„Camaradul care are cinci ani este prezentat în plenitudinea simturilor, a culorilor , a stärii grâului si scärile pe care trebuie sä le suie pentru a atinge Lumina din Orient si infinitatea Stelei care Pâlpâie si care evocä omul, a fiecärei fiinte umane, cu toate fatetele sale, potentialurile sale, cu extremitätile sale, cu corpul sau complet asa cum a fost reprezentat de cätre Leonardo Da Vinci, împlinind misiunea sa pe pämânt.” (Numärul 5 si Camaradul, secretul templierilor).
Priviti si Dvs., ce prostii, ce enormitäti, ce deliruri verbale sunt capabili sä debiteze acesti oameni. Satana, nu numai cä îi tine ocupati în nebunia lui dar îsi si bate joc de ei! Existä termen de comparatie între elucubratiile acestea si Evanghelia dupä Ioan, de exemplu?
Albastrul este culoarea Illuminati si reproduce culoarea Luceafärului (a lui Lucifer cu alte cuvinte). Galbenul culoarea soarelui. Priviti drapelul Uniunii Europene!
Porumbelul alb, reprezintä în filosofía New Ege pacea sufleteascä  pe care o dä Maitreya, eliberatorul, îngerul de luminä, cel care ne va reda 2libertatea”. Porumbelul este împartit în optsprezece parti. Numarul acesta reprezinta in numerología masonilor rosicrucieni pe Principele Suveran al Crucii Rosii, facând referintä la un tip religios dedicat a comemorar supliciul, moartea si învierea lui Crist, în mod alegoric si sub privirea batjocoritoare a lui Lucifer, acum Satana (Diccionario enciclopédico de la Masoneria, Tomo 5, p. 795).
La baza graficii, descoperim in culoare închisä desenul stilizat al unui cap de buhä ori cucuvea. Aceastä pasäre nocturnä asociatä cu întelepciunea, a fost preluatä din mitología caldeeanä reprezentându-l pe Moloch, adicä pe Satana (cel ascuns, stäpân al întunerecului). In California, la Bohemian Grove, Illuminatii produc ritualuri stranii în fata une astfel de statui de beton de vreo 12 metri înältime si fac sacrificii umane (copii sub 8 ani de vârstä) pentru glorificarea dumnezeului lor, Satana total pe fondul unor orgii sodomite.
În pärtile laterale, vedem stilizate în lambriurile de lemn de culoare maron – negru, coloanele masonice care în filosofía obscurantistä înseamnä abundentä si fertilitate iar la vârfuri capitele în formä de piramidä. Primele doua ar representa si cele douä coloane ale Templului lui Solomon, numite de cätre masoni Boaz si Joachim.
Dar cel mai controversat obiect pare sä fie cel al crucii strâmbe, aläturi de anvon, cruce pe care o putem întâlni si pe obiectele papei fiind simbolul Vaticanului.
Crucea strâmbä, este un simbol sinistru, uzat de cätre satanistii secolului VI si vine asociatä cu o figurä repulsivä si distorsionatä a Domnului. Chiar dacä în aceastä reprezentare figura Domnului lipseste fiindcä respectäm incä Legea, fie si partial, ne putem imagina trupul lui Hristos pe un astfel de obiect!
Magii si vräjitorii Evului Mediu, au folosit o astfel de cruce pe când invocau spirite demoniace în timpul magiei negre uzând termenul de „semn al fiarei” pentru definirea crucii. (Simbolos satánicos y paganos en el catolicismo y el Vaticano).
Este un afront adus mortii demne a Domnului Isus, o luare în derâdere a sacrificiului suprem pentru salvarea omenirii!

„Vai, neam päcätos, popor încärcat de färädelegi, sämântä de nelegiuiti, copii stricati! Au päräsit pe Domnul, au dispretuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele…” (Isaia 1:4)

Am arätat mai înainte, ca aceste comunitäti sunt servite de cätre „pastori de curte”, în general lingäi si pupäciosi de mâini întinse care dosesc gologani, mai câte o cäsutä, o masinutä, un cocediu plätit în sträinatate, un post pentru sotie… Întotdeauna este ceva pentru coruperea sufletului, pentru a încetosa privirea, a îngreuna vorbire si a întuneca mintea, ca cel care ar trebui sa vadä, sä nu vadä, care ar trebui sä rosteascä un adevär  sa nu-l spunä, sä fie surd la gemete dar deschis spre laude, aspru cu cel încovoiat de griji dar sprintar la cuvinte alunecäcioase la urechea stapânului…
Un astfel de personaj pe care Sfânta Scripturä îl descrie astfel:
„Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: Iatä, am necaz pe pästori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, un-i voi mai läsa sä-Mi pascä oile si un se vor mai paste nici pe ei însisi; cäci Îmi voi izbävi oile din gura lor si un le vor mai sluji de hranä” (Ezechil 34:10),
este färä îndoialä Iacob Coman, pastorul din ograda lui Benta.

Coman
Iacob Coman, pastor si maestru de ceremonii boieresti. Semnificatia
degetului arätând obrazul, nu este pentru a aräta grosimea lui, ci
pentru cä vrea sä arate cä ¨degetul lui Júpiter” face parte din limbajul
secret al masonilor.

Nu intru în polemicä cu teología lui Coman, nici sa-i combat metodele ori vocabularul destinat predicärii. Fiecare o face potrivit mäsurii de credintä cu care l-a înzestrat Dumnezeu, cu capacitatea sa intelectualä si modul de interactiune cu auditoriul. Personal cred ca pastorul Coman, face parte din categoría predicatorilor penibilo-dramatico-jenanți!
Ceea ce mä intrigä la acest personaj, in afara faptului cä urmeazä jocul obscur al masonului Benta, fiind el însusi un novice în ale masoneriei, este cä facea ca un nesimtit, apología perversiunilor sexuale („Doar degetul Domnului, a facut si…una si…cealaltä!), ba chiar dädea „dezlegarea” la acestea , în revista on-line Oxigen 2, apartinând altui excentric cu multe sinapse rupte, Edmond Constantinescu. Un astfel de individ, nu poate decât sa-ti producä greatä. Uita practicantul  ca locul scârbosilor este afara de zidurile Cetății…Si când mä gândesc cä i-am sponsorizat prima carte cu poezii atunci când era un itinerant milog si rupt în dos!

Concluzie:
Când masonul Remus Benta, a intrat în problema financiare si se scufunda precum plumbul în ape tulburi, a vorbit cu un alt mason, mai mare în rang, care la rândul lui a vorbit facând „semnul masonului aflat în suferintä”, cu alt mason, de peste Ocean iar acesta a särit în ajutor, dându-i o vizitä si un spital masonic de construit. Asa de simple sunt lucrurile!
„Apoi le-a zis: Vedeti si päziti_vä de orice läcomie de bani, cäci viata cuiva nu stä în belsugul avutiei lui.” (Luca 12:15)
Spitalul acesta, dacä se va construi nu va fi nici o institutie de tratament, nici una caritabilä ci una de ucidere conform cu planul mason de exterminare (atât a suferinzilor prin chimioterapie si radioterapie, cât si a nenäscutilor prin avorturile pe care le vor face). Ambele metode, pe deoparte aduc mult venit masonilor si Vaticanului iar pe cealaltä parte, moarte si suferinte oamenilor obisnuiti.
Eu, în locul täu stiind cä existä tratament alternativ si ca acesta conduce la vindecarea cancerului, m-as gândi de douä ori înainte de-a arunca banii de donatie în buzunarul masonilor pentru ca sa edifice si cu contributia ta, un loc atât de teribil. Gândeste-te, rugându-te lui Dumnezeu!

Barcelona, marzo de 2018

Autor: Sorin Bubau

Pescar și pescar de oameni pentru Patria de Sus, scriitor, poet și eseist religios, teolog autodidact, deconspirator a lucrării celui rău, luptător cu mine însumi, îndatorat cu Isus Hristos.

17 gânduri despre „SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: CANCERUL MASONERIEI SI APOSTAZIA (a doua parte)”

 1. este o minciuna apartenentya la masonerie…toate sit-urile oficiale nu amintesc de numele lor…asa ca daca este 1% minciuna in articol, este compromis tot articolul…

  Apreciază

  1. Nu trage concluzii pripite amice. Îți pot înțelege frustrarea dar atât matematica cât și logica ta sunt derizorii. Între materialele publicate se afla și Lista masonilor romani membri ai Clubului de la Roma. Pentru liniștea ta, o mai publicam o data. De acord?

   Apreciază

   1. De acord, publicati-o, dar spuneti-ne si de unde o aveti si de ce ar crede cineva ca lista aceea e reala. Pot si eu sa fac o lista, sa ii dau un nume misterios si sa pun numele dvs. pe ea.

    Apreciază

   2. Ok. Dacă ți-am spus ca e publicată, este! Ia o gura de oxigen omule… stai liniștit! Ți-o trimit și tie! N-am obiceiul sa falsific liste și nici sa mint! Ma poți crede pe cuvânt!

    Apreciază

   3. Pai, fa o lista. Dai un nume misterios și pune-mi numele pe ea ca terorist internațional, de exemplu!
    Dumneata pleci cu prejudecăți in raționament ceea ce te împiedica sa vezi conținutul din cauza ambalajului. Din păcate nu-ți pot dezvălui sursa Listei. Ea exista, a fost publicată. S-au străduit din răsputeri s-o șteargă cumpărând cu bani grei site-urile cu pricina in afara de unul singur: cel al Patriarhiei Ortodoxe! Acolo apar numele membrilor Clubului de la Roma și cei trei iluștri “frați” ai noștri. Eu, am postat in Facebook lista o poți consulta.
    Dacă n-ai fi copleșit de prejudecăți și ai fi dominat de un spirit curat și creștin ai putea vedea manifestându-se toată mizeria asta a Spitalului și ororile pe care le vor produce. Sa fii sanatos și sa ai pace cu Domnul și oamenii!

    Apreciază

 2. Ce-ar fi sa puneti o bibliografie cu sursele tuturor bazaconiilor, pardon, informatiilor pe care le vanturati in acest articol? Adica DE UNDE STITI dvs. tot ceea ce afirmati aici? Ca sa aveti un minimum de credibilitate. Exprimari gen „Cineva de la Conferinta Generala a zis….” – sunt o vrajeala ieftina.

  Ma intreb daca stie cineva din comunitatea Nazna explicatia dvs. fantasmagorica, daca exista vreun om caruia ii vine in minte asa ceva atunci cand se uita la acel vitralui. Cu siguranta ca si daca erau 4 raze, si daca erau 3 raze, aveati pregatita o explicatie cu niste simboluri satanice.

  Apreciază

  1. Da. Aveam! Dar muralul e acolo. Simbolistica lui nu-i pentru toată lumea….Numai pentru luminati. Sectarii și partidarii bulibașei nu vor sa vadă nici sa înțeleagă!
   Ți-am spus ca tot materialul este publicat și descoperit. Trebuie numai sa-l cauți. Dacă nu ești leneș…

   Apreciază

   1. Cred ca am fost foarte clar. Faceti niste acuzatii grave. Trebuie sa le probati cu informatii concrete, verificabile, nu cu vorbe. Asta daca nu sunteti lenes si mincinos. E plin internetul de fantezii si de minciuni. Lasati vitraliul, ca nu ala e principal.

    Apreciază

   2. Poți accesa linkul și descoperi prin tine însuți acea minunata Lista.
    Eu am dovedit întotdeauna credibilitatea mea. Nu scriu Invenții și nu mint pentru ca ma tem de Dumnezeu. Naucii in schimb pot vorbi ce vor, Domnul nu le ia in seama nalucirile!

    Apreciază

 3. Din cele mai vechi timpuri au existat oameni care nerealizand nimic in viata au împroșcat cu noroi in cei ce aveau mintea agera si pricepere, in cei care realizau in viata lucruri mărețe! Același lucru il faci si dumneata!

  Apreciază

   1. Mulţumesc pentru mailul cu acest material ca şi pentru urarea frăţească adresată, chiar dacă din păcate nu pot să o apreciez ca sinceră, şi aceasta pentru că în altă parte făceaţi la adresa mea (în aceeaşi perioadă) afirmaţii de genul „băşică plină cu venin” astfel că trebuie că acest comportament este cel puţin duplicitar dacă nu deviant. Cea mai mare parte a conţinutului materialului de mai sus o cunoşteam, sunt informaţii publice prezentate profesionist şi la nivel academic de Prof. Walter Veith faţă de care am tot respectul şi admiraţia, iar dacă i-aţi fi urmărit prezentările aţi fi văzut că documentele citate de el contrazic anumite concluzii şi afirmaţi a dumneavoastră cu privire la înfiltrarea societăţilor secrete, însă desigur acestea ar putea constitui chestiuni de analiză a nuanţelor ori de amănunt dar nu mă poticnesc în aşa ceva. trebuie să vă mai spun că, cunosc de ceva vreme şi blogul de pe care aţi luat o importantă cantitate de material şi ve-ţi vedea dacă vă interesează că unele din materialele lor le-am postat şi eu public. Cât despre implicarea preşedinţilor CG la care vă referiţi în rândurile de mai sus ca şi contribuţie proprie, vă pot spune că nu este nici o surpriză pentru că iezuiţii sunt înfiltraţi în toate bisericile protestante, cu atât mai puternic în adventismul de ziua a şaptea care demascau pe papa ca fiind cornul cel mic din Daniel dar şi Fiara din Apocalipsa, fiind deja de notorietate pentru cei ce au şi creier dintre adventişti că nu doar pastorii cu funcţii înalte sunt iezuiţi înfiltraţi ci şi istoricii renumiţi ori teologii începând cu LeRoy Froom şi colegul de autorat a lucrării Întrebări despre doctrină, Bacchiochi, ş.a., şi vă recomand ca lecură ” Istoria secretă a iezuiţilor” de Edmond Paris, cu prefaţă de Alberto Reveira pentru a vedea că acest lucru este ştiut şi asumat chiar şi de iezuiţi.
    Motivul pentru care îmi pierd din timp ca să mai vorbesc cu dumneavoastră este simplu şi anume că mai fac o încercare să vă fac să înţelegeţi că eu nu am nimic împotriva a ceea ce este adevărat din ce prezentaţi dumneavoastră ca fapte, greşeli ori învăţăminte greşite, sunt de acord că trebuie combătute învăţăturile greşite ori de unde ar veni. Însă nu sunt de acord cu atacurile la persoană, cu caracterizarea şi etichetarea persoanelor prin împroşcarea lor cu noroi, indiferent că este Benţa ori altcineva şi indiferent ce secrete murdare ai cunoaşte despre acea persoană penttru că s-a nimerit să fi cândva în cârdăşie cu ea. Domnul Hristos a urât păcatul dar a iubit pe păcătoşi şi S-a jertfit pentru ei pe când încă ei Îl duşmăneau. Apoi avem un verset clar în Sfânta scriptură (Efeseni 5:11) care spune să nu luăm deloc parte la lucrările nerodotoare ale întunericului ci mai degrabă EXPUNEŢI-LE adică să le demascăm. Deci ce trebuie să demascăm noi sunt lucrările neroditoare ale întunericului, nu să împroşcaţi cu noroi în nimeni, fie că împărtăşeşte aceeaşi idee cu dumneavoastră fie că nu, deoarece nimeni nu este chemat să fie judecătorul fraţilor lui. Prezentaţi faptele (cele de care sunteţi sigur) şi lăsaţi judecăţile de valoare şi titlurile pompoase că nu fac cinste pentru un creştin adevărat, Acuzele nedrepte şi acuzele aduse direct la persoane, chiar dacă în mare parte sunt adevărate dacă sunt prezentate într-un mănunchi de adevăruri legate între ele, dacă o singură afirmaţie este mincinoasă şi o prezentaţi alături de adevăr, acea minciună va face să fie aruncat întregul mănunchi deoarece adevărul şi minciuna nu pot locui împreună.
    În prima dezvăluire făcută cu privire la SPITAL, chiar dacă unele lucruri cel mai probabil sunt adevărate, prin faptul că aţi înserat minciuni (fie şi din neştiinţă ori din lipsă de timp penru a face verificări) m-au făcut să condamn ce aţi scris şi să nu pot lua în considerare materialul dumneavoastră decât pe un act de răutate îndreptat împoriva persoanelor şi nu a lucrărilor întunericului pe care ar fi trebuit să le expuneţi ori să le osândiţi după raducerea Cornilescu.
    Cât despre faptul că nu ştiţi să vă respectaţi adversarii de idei, că-i catalogaţi imediat în fel şi chip, că le puneţi tot felul de etichete şi le adresaţi tot felul de blesteme, denotă trăsăturile de caracter a unui om fireşc, carnal, a unuia care dacă ar avea putere ar scoate dinţii şi i-ar umfla coastele şi ochii oricui i se opune în gândire, fără să vă pese câtuşi de puţin că şi acela este unul dintre copii lui Dumnezeu, pierdut ori mântuit, nu hotărâţi dumneavoastră şi nici un alt om.
    Aşa că o să mă opresc aici, mi-ar fi plăcut să vă cred ca fiind suficient de demn încât să vă pot cere iertare de faptul că am utilizat împotriva dumneavoastră aceleaşi arme pe care dumneavoastră le folosiţi împotriva la toţi cei ce nu vă aplaudă însă nu cred că dumneavoastră aveţi nobleţea sufletească de a înţelege lucrurile în profunzimea lor.

    Apreciază

   2. Cred ca te înșeli greu fratele meu, in majoritatea concluziilor.
    Urările mele sunt sincere. Nu sunt nici ipocrit, nici blestemat. Îmi pasa de biserica Domnului, așa cum îți pasa și tie. De aceea am simțit impulsul interior de-a arata o fațeta deloc curată a afacerii spitalului pentru ca in fond și la urma urmei, rămâne un negoț fără urma de caritate. Recunosc, nu sunt nici perfect și nici sfânt. Sunt un om supus greșelii și dacă greșesc, obișnuiesc sa-mi cer iertare. Dar cum tu ma urăști și cu ultima celula a corpului tău, îmi atribui rele care de fapt îți aparțin tie. Nu mai departe faptul ca m-ai jignit in public… Eu, te-am iertat pentru ca am senzația ca apar o cauza dreapta: nu împroșc pe nimeni cu noroi ci doar descopăr lucruri ascunse. Tu ar trebui sa știi mai bine asta fiindcă ești avocat: n-am calomniat și n-am insultat pe nimeni fără vreo dovada. Arata-mi ce dovada vrei sa-ți arat și ți-o trimit…N-am mințit cu nimic și am judecat curat. O lucrare de o astfel de anvergura, cu astfel de intenții și realizată prin astfel de oameni nu -i sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Au fost zeci de mii de cititori. Doar o mana s-au arătat clontosi. Unii implicați, doi familiari și cu tine. Fiecare cu motivele lor. Al dumitale a fost ura împotriva mea. Nu-i nimic! Mie îmi place așa cum ești. Și oricum nu ma pot supăra pe tine fiindcă ești fratele meu.
    In rest, ce sa mai spun? Cunoștințele tale asupra persoanei și caracterului meu sunt atât de vaste și amănunțite încât îmi da impresia ca scri privindu-te in oglinda. Poate ca nu trebuia sa spun asta… Cel ce cercetează tot și ne cunoaște intențiile este Domnul deci sa-L lăsam se ne deslușească.
    Pana atunci, sa fii iubit. Îți voi dedica o poezie. Și pe cinstea mea, ca va fi despre lucruri bune…

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: